Брюксел избързва с призивите за плащане на депозити от КТБ

Писмото, с което Европейската комисия (ЕК)призовава България да осигури достъп на вложителитедо техните гарантирани депозити, изпреварва значително процедрурите по преглед на активите и състоянието на Корпоративна търговска банка (КТБ).

Еврочиновниците са на мнение, че българските власти вече надвишават правото си да отлагат решаването на въпроса с КТБ. Те припомнят върховенството на европейското право, което изисква изплащането да започне 20 дни, след като банката видимо е изпаднала в несъстоятелност.

Определение като „видимо изпаднала в несъстоятелност” може да се приема като доста крайно с оглед процедурите, които се следват съгласно българското законодателство. На първо място, несъстоятелността се обявява от съда, при това на база покриване или непокриване на определени изисквания. На второ – КТБ е поставена под специален надзор, който именно да изясни какво е състоянието на финансовата институция.

Съгласно българското законодателство изплащането на гарантираните депозити трябва да започне след отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност. Решение за подобен ход не само че няма, то е обвързано и с резултатите от назначената в КТБ квестура.

Още повече, че до този момент страната ни не е получавала критики или препоръки за хармонизиране на банковото законодателство с това на ЕС.

Към този момент обаче ситуацията в КТБ не изглежда такава, каквато я представят от Брюксел – поне доколкото се разбира отдоклада за състоянието на банката, представен от Българска народна банка (БНБ) в четвъртък.

От доклада стана ясно, че първоначалните опасения за дупка в порядъка на 3,5 млрд. лв. са преувеличени. Одиторите говорят за кредитен към 30 юни е в размер на 5,55 млрд. лв., собствен капитал 521 млн. лв.. Депозитите на фирми и граждани са в размер на 5,62 млрд. лв.

Одиторите посочват, че КТБ разполага с активи на стойност 6,896 млрд. лева към 30 юни 2014 г.. Сред тях има високоликвидни активи са 144,3 млн. лева, както и портфейл от ценни книжа в размер на 776,9 млн. лева.

На основата на неодитираните отчети общата капиталова адекватност на банката към 30.06.2014 г. е 10,54 на сто, а адекватността на капитала от първи ред – 7,86 на сто. Това покрива напълно критериите за запазване на лиценза за осъществяване на банкова дейност.

Забележките на одиторите към този момент са свързани със счетоводните политики за определяне на обезценките по кредитни институции с цел обезценките на експозиции със съществени нарушения в обслужването да се определят на индивидуална основа, с което да се постигне пълно съответствие с МСФО.

Поради тази причина все още не е ясно напълно текущото състояние на банката и не е уместно да се говори категорично каква ще бъде нейната съдба. Срокът, който БНБ поставя на квесторите за представяне на пълен доклад за състоянието на кредитния портфейл, е 20 октомври и едва тогава ще може да се пристъпва към евентуални действия по посока отнемане лиценза на банката или оздравяване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *