Брюксел очаква остра рецесия в България

Остра рецесия, която е последвана от частично възстановяване. Това се казва в пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия за България.

Световната банка: България влиза в тежка рецесия - Lupa BG

Силата на българската икономика и положителният външен и фискален баланс преди епидемията от коронавирус трябва да помогнат на страната да се възстанови от големия икономически шок, причинен от пандемията. Безработицата вече се увеличава, въпреки че нараства от исторически ниски нива и подкрепата на правителството смекчава удара върху пазара на труда. Инвестициите се очаква да спаднат рязко през 2020 г. и да се възстановят частично през 2021 г. Но потреблението, подобряването на пазара на труда и завръщането към растеж на износа трябва да помогнат за възстановяване на българската икономика през 2021 г., отчита Комисията.

България изпада в рецесия - това сочи актуализираната прогноза на ...

Европейската комисия припомня, че България отчита силен икономически растеж през последните пет години, като през 2019 г. достигна 3,4% от БВП, което предимно се дължи на увеличеното потребление. Но тази положителна тенденция е прекъсната от епидемията от коронавирус, информира news.bg.

Комисията прогнозира реалният БВП на България да се свие със 7%, което се дължи най-вече на ограничителните мерки, наложени след обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. Пояснява се, че в резултат на ограничителните мерки търговията на дребно, транспортът, хотелите, ресторантите и развлекателният сектор действат на 30-40% от капацитета си, засягащо и други сектори.

Световната банка: България ще навлезе в рецесия с 3,7% спад на БВП ...

Потреблението се очаква да спадне с почти 6% през 2020 г., а инвестициите ще се свият с 18%.

Забавената международна икономическа активност се отразява негативно върху българския износ от края на 2019 г. През 2020 г. се очаква износът да спадне с повече от 13% . Вносът също се прогнозира да се свие с повече от 12%.

Комисията прогнозира през 2021 г. България да се върне на пътя на растежа и да отчете около 6% ръст. Потреблението се очаква да бъде основен фактор за възстановяването, а в същото време пазарът на труда се очаква да се подобри.

Световната банка: Българската икономика ще потъне в рецесия заради ...

Прогнозата е безработицата да скочи до 7% през 2020 г., след като достигна историческо дъно от 4,2 на сто миналата година. През 2021 г. ще има частично възстановяване на пазара на труда. Следващата година безработицата ще намалее до 5¾.

Прогнозата за инфлацията на потребителските цени е да падне от 2,5% през 2019 г. до 1,1 на сто през 2020 г. и да остане на това ниво и през 2021 г. Това се дължи предимно на срива на петролните цени. Основната инфлация се очаква да падне до 2% през 2020 г. и до 1,3% през следващата година.

България е в силна фискална позиция. През 2019 г. бюджетният излишък достигна 2,1% от БВП. Но епидемията от коронавирус ще доведе до дефицит от 2¾% от БВП през 2020 г. след четири години на излишък. За 2021 г. прогнозата е дефицит от 1¾% от БВП. Дългът на България се очаква да се увеличи до 25% от БВП през 2020 и 2021 г.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *