БСК: Икономиката върви към сериозен провал

Те посочват, че вътрешното потребление, което формира 76% от БВП, измерено чрез продажбите на дребно, през януари и февруари 2012 г. на годишна база намалява с 4.5%. Спадът се задълбочава през февруари 2012 г., когато намалението на годишна база е 6.4% и е най-голямо в ЕС-27 след Португалия.
От камарата посочват, че въпреки че все още няма данни за инвестициите през първото тримесечие, няма основания да се очаква обрат в тенденцията на спад, който за 2011 г. се изчислява на 10 процента, измерен като капиталообразуване.
Работодателите са притеснени и от факта, че спада индустриалното производство, като неговият растеж в края на февруари има отрицателни стойности от -5.5 на сто. Нарастването на отрицателното търговско салдо, спадът на фискалния резерв в края на февруари и бюджетният дефицит, който в края на февруари е 3.55 на сто от БВП за първото тримесечие на 2011 г., са другите данни, които посочват в позицията си от БСК.
Според тях изложените данни показват, че през първото тримесечие на годината може да се очаква значителен спад на БВП, който се разминава дори и със заложения от правителството коригиран годишен ръст от 1 на сто.
Ако данните от март не покажат съществени изменения в размера на търговското салдо, само от този фактор може да се очаква около 5-процентно намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г., се казва в позицията на камарата.
Като се има предвид очертаващото се намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г., очакваме бюджетният дефицит да бъде значително по-голям от предвидения в бюджета, което ще доведе до невъзможност за покриване и/или увеличение на публичните разходи, включително за публични инвестиции, пенсии и др., коментират от БСК.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *