БФБ работи на загуба при падащ оборот и срив в броя на сделките с акции

Благодарение на активността с този вид ценни книжа, оборотът на борсата като цяло се е повишил с 10.67% спрямо тримесечието от април до юни на миналата година. Сравнявайки шестмесечията обаче, картинката се променя. Оборотът от акции през второто тримесечие, спрямо същия период на миналата година е нараснал с 20.14% до 97.11 млн. лв. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел също продължават да са генератор на оборот в търговията. Показателно за тази тенденция, която започна още през миналата година, е че три от имотните дружества влизат в класацията Топ 10 на компаниите, реализирали най-висок оборот. Това са ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ с общ оборот 7 543 276,81 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ с оборот от 6 388 663,58 лева и Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ с оборот 3 944 653,50. Класацията се оглавява от Булгартабак-холдинг АД-София с оборот от 30 562 976,38 лева и Софарма АД-София с оборот 29 000 211,19 лв. За разлика от първото, акциите на нито една банка не попадат след десетте дружества с най-висок оборот. Оборотът на БФБ през второто тримесечие е по-висок и спрямо обортът, реализиран през първото, показват данните на БФБ. Подобрението е с близо 58%, и се дължи основно на двойния ръст при акциите (193%) оборот с акции и нарасналият с над 86% оборот при компенсаторките. По отношение на извънборсовата търговия ситуацията, която се наблюдава през второто тримесечие, е противоположна: договорените сделки спадат с близо 62% от 388 млн. лв. до 148 милиона лева. Сравнявайки обаче полугодието на 2012 година с полугодието на 2011 година е видно, че оборотът на регулиран пазар пада с 15%, оборотът от търговия с АДСИЦ се свива със 17.48%, оборотът от компенсаторки се вдига със 72%, а от облигации – с 31.16%. През периода април-юни на тази година броят на сделките на БФБ е намалял с 35.38%, спрямо същия период на предходната година. По-мрачна е картинката, ако се сравняват шестмесечията на 2012 и 2011 година. С натрупване от началото на годината до сега са сключени 30 192 сделки. Сделките с акции са с 60% по-малко. Като прехвърлени обеми полугодието завършва с 44% спад, като при акциите намалението е с 15.48%. В края на месец юни Българската фондова борса реализира 241 хил. лв. загуба при 227 хил. лв. загуба към първото полугодие на миналата година. Приходите остават на нивото от миналата година и възлизат на 945 хил. лв. за шестте месеца. Борсата е удвоила задълженията си към доставчици и други кредитори от 665 хил. лв. на 1.120 млн. лв. в края на юни. Общия размер на задълженията достига 2.122 млн. лв. , според публикувания консолидиран междинен отчет.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *