БФБ с нетна загуба от 85 хил. лв. за 2009 година

Нетна загуба в размер на 85 хил. лв. отчита за 2009 година Българска фондова борса АД. Година по-рано операторът реализира чиста печалба от 545 хил. лв.
За миналата година приходите на борсата възлизат на 2.357 млн. лв., което е намаление с 47.48%. Извършени са 1.275 млн. лв. разходи за външни услуги и 1.225 млн. лв. разходи за персонала. Леко увеличение има при финансовите приходи, които от 434 хил. лв. за 2008 година се покачват до 444 хил. лв. през 2009 година.
Разпределени са дивиденти за 2008 година в размер на 244 хил. лв.
Положителни са паричните потоци от оперативна дейност /40 хил. лв./ и инвестиционна дейност /2.139 млн. лв./, а паричният поток от финансова дейност е отрицателен и възлиза на 283 хил. лв.
Към 31 декември 2009 година капиталът на БФБ е в размер на 5 867 860 лв., разделен в същия брой акции с номинал 1 лв. всяка. Държавата чрез Министерство на финансите държи 44% от капитала на борсата, инвестиционните посредници участват с 34%, което е намаление с 1%, институционалните инвеститори са увеличили представителството си от 6 на 9%, а юридическите лица са намалили участието си от 10 на 7%. Физически лица държат 6% от капитала на БФБ, при дял от 5% през 2008 година.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *