Българите депозират, не теглят кредити

Само за месец декември домакинствата са депозирали в банките 758 млн. лева – показват най-новите парични данни на БНБ. Депозитите на домакинствата в края на 2010 г. достигат 27.345 млрд. лева, което е с 12.3% повече по сравнение с края на 2009 г.

Общо депозитите на финансовите предприятия, нефинансовите предприятия и домакинствата в края на 2010 г. възлизат на 43.096 млрд. лева. Годишният темп на прираст е 8.4%. Изглежда високите лихви са превърнали влоговете в банките в една от най-доходните и безрискови инвестиции в нашата икономика.

Общия размер на отпуснатите кредити в края на декември е 51.543 млрд. лева. Кредитната експанзия на годишна база е едва 1.1%. За отбелязване е, че кредитите за финансовите предприятия са намалели с 2.7% за последната година, докато кредитите за нефинансовите предприятия са нараснали с 2.4% до 31.678 млрд. лева.

19.37% от кредитите на нефинансовите предприятия са проблемни, показва проверка на DarikFinance.bg в базата данни на БНБ. Преди месец този дял беше 19.1%. За месец декември ръстът на проблемните кредити се забавя. Според мнозинството анализатори, проблемните кредити не са проблем за българската икономика.

Обемът на отпуснатите на домакинствата кредити е спаднал с 0.8%, или с 42 млн. лева до 18.984 млрд. лева. Следователно, депозираните в банките пари на домакинствата надхвърлят отпуснатите им кредити с 8.36 млрд. лева към края на 2010 г.

Тази статистика за кредитите и депозитите обяснява и движенията на паричните агрегати. Установен е 6.2% годишен ръст на широките пари М3. Това обаче изцяло се отдава на ръста на депозитите, като паричният агрегат М2 се покачва с 9.4%. Същевременно ликвидните пари М1 са нараснали само с 0.8%, при очакван минимален прираст на икономиката.

Проблемните кредити са 7.17 млрд. лева, или 18.08% от общото. Делът на проблемните кредити при ипотеките се покачва до 15.6%, но при потрбителските кредити пада до 16.7% от 16.85% месец по-рано.

Причината за спада на дела на проблемните потребителски кредити може да се отдаде на икономическия растеж в края на годината – но за съжаление не само. Докато класифицираните като проблемни потребителски кредити са намалели с 19.2 млн. лева за последния месец, общият обем на отпуснатите кредити за потребление се е свил с 49 млн. лева.

В отчета на БНБ за банковата система към края на ноември се установи, че делът на обезценените кредити и взимания за първите 11 месеца на 2010 г. достигна 1.17 млрд. лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *