Българите са платили двойно повече, за да могат да си купят стаж за пенсия

Българите са платили двойно повече, за да могат да си купят стаж за пенсия. Това показват данни на Националния осигурителен институт. През първите три месеца на тази година 270 души у нас са избрали да си купят до 5 години недостигащ осигурителен стаж, за което са платили 7,277 милиона лева. За сравнение през първите три месеца на миналата година това са направили 324 души, като те са платили близо 3 милиона лева.

Важна информация от НОИ за преизчисляването на трудовия стаж

Данните показват още, че се повишава общият брой месеци, които не достигат на хората да се пенсионират. Миналата година те са били близо 21 месеца средно, а през тази почти 25 месеца. Общо през миналата година 3840 човека са си купили стаж за пенсия, а сумата която са платили, възлиза на 18,42 милиона лева, информира pariteni.bg.

Вноската за купуване на стаж е определена в размер на 19,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Този доход до 31.03.2021 г. е бил 650 лв., а от 01.04.2022 г. стана –  710. Сумата на осигурителните вноски за 1 месец “закупен” осигурителен стаж до 31.03.2021 г. включително е 128,70 лв., а от 01.04.2022 г. е 140,58 лв.

Така от 1 април 2022 г. година стаж струва вече 1686,96 лв., а пълните 5 години – 8434,8 лв.

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Хората трябва да знаят, че времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория, а “закупеният” стаж може да се ползва само при пенсиониране.

Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, “закупеният” стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

istock
istock

За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Без значение е формата на обучение – редовна, задочна, вечерна или др. Важното е това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като “неработеща” майка/осиновителка и др.

Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението, или документ за придобита научна или образователна степен „доктор“.

Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни условия на труд, които искат да се пенсионират по реда на чл.69б КСО и др.

istock
istock

Когато лицето е заявило желанието си да “закупи” осигурителен стаж по този ред, от съответното териториално поделение на НОИ се преценява точно колко време не достига до окръгляне на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж (който през 2022 г. е 36 години и 10 месеца за жените и 39 години и 5 месеца за мъжете), като лицата биват информирани за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *