България е най-уязвимата страна в Централна и Източна Европа

България е най-уязвимата страна в Централна и Източна Европа от последствията на дълговата криза в еврозоната, но възстановяването на икономиката на ЦИЕ като цяло не е застрашено от развитието на ситуацията в паричния съюз, показва доклад на италианската група УниКредит.
България е изправена пред най-големите рискове, следвана от Румъния, докато повечето страни от ЦИЕ са стабилни.
Проблемите в еврозоната може да засегнат държавите от Централна и Източна Европа по три начина – чрез външното търсене, финансовите потоци и перспективите за присъединяване към еврозоната. Само малка част от износа от страните в ЦИЕ е насочен към покрайнините на еврозоната, където се развива кризата. България е единствената страна в региона, в която износът за покрайнините на еврозоната надвишава този за Германия, което отразява тесните връзки с Гърция.
Що се отнася до финансовите потоци и риска за износ на капитал от кредитни институции, има определени рискови области, концентрирани предимно около Гърция. Румъния е втора в региона по експозиции към гръцките банки, които държат 13.7% от банковия сектор в страната, първа е Турция със 17.6%, а България е трета. Рисковете, породени от Испания и Португалия са по-ниски, според доклада.
От УниКредит прогнозират, че Европейската комисия ще бъде по-строга с новите кандидати за валутния механизъм ERM II и еврозоната, като следствие от дълговата криза.
Средният бюджетен дефицит в страните от Централна и Източна Европа спада от 7% през миналата година до 5.4% през 2010 г. и се очаква да намалее до 4.7% през 2011 г. Публичният дълг ще продължи да нараства, но ще бъде по-малко от 40% от БВП. От страните в региона Турция се справя най-добре по отношение на бюджетния дефицит.

От УниКредит очакват икономиката на България да нарасне с 0.1% през тази година и с 2.8% през 2011 г.
В доклада се посочва, че България, най-бедната страна в ЕС, излиза от най-тежката си икономическа криза от 12 години насам след тригодишен застой на икономиката, по време на който чуждестранните инвестиции пресъхнаха.
От УниКредит считат че движещата сила на износа няма да е достатъчна за възстановяването на растежа и заетостта, докато не се „ребалансира“ вътрешното търсене. Според прогнозата на банката износът ще нарасне с 12.1% през тази година и с 6.2% през 2011 г., след 10.3 на сто спад през 2009 г.

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„contenttext“).style.fontSize = tmp + „px“;
document.getElementById(„contenttext“).style.lineHeight = (parseInt(tmp) + 4) + „px“;
}

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *