България е последна в ЕС по БВП на човек от населението

По този показател първа сред европейските държави е Люксембург, където БВП на човек е повече от два и половина пъти над средното ниво за 27-те страни-членки на Европейския съюз.
Холандия, Ирландия, Австрия, Швеция, Дания и Германия са с между 20 и 30% над средното европейско ниво. Същевременно във Великобритания и Франция този коефициент е почти 10% над средния. Италия и Испания са около средното ниво.
В тази връзка България и Румъния са от другата страна класацията. У нас и в северната ни съседка БВП на човек е между 50 и 55% под осреднената оценка за Европейския съюз. В Малта, Словения и Чехия показателят е между 15 и 20% под средния, а в Гърция, Португалия и Словакия – между 20 и 30% под средното равнище за ЕС през 2011 г. Литва, Унгария и Полша са около средното.
БВП на човек е показател, който се използва за изчисляване нивото на икономическа активност. Алтернативният индикатор в лицето на ефективното индивидуално потребление (ЕИП – Actual Individual Consumption, AIC) обаче показва материалното благоденствие на домакинствата. Коефициентите на ЕИП са по-хомогенни в сравнение с БВП на човек, но все пак има определени различия между страните-членки на ЕС, обясняват от европейската статистика.
Ако се погледне ЕИП, то в България нивото е 55% под средното за ЕС, а в Люксембург е 40% над него. Ефективното индивидуално потребление през 2011 г. в държавите от Съюза варира между 45% и 140% от средното за блока.
*Стандартите за покупателна способност (Purchasing power standards – PPS) са изкуствена валута, при която се елиминира разликата в цените между различните страни. По този начин една единица PPS купува едно и също количество стоки и услуги във всички страни.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *