България е първа по спад на площите за биоземеделие в ЕС

Органичното земеделие в Европейския съюз (ЕС) се разраства с устойчиви темпове. Тенденцията в България обаче е в обратна посока. Страната ни е номер 1 в общността по спад на площите, заети с биологично отглеждани култури, през 2014 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

През миналата година площите за органично земеделие у нас са намалели с 15 на сто (8373 ха). Втори по спад е Кипър с 10 на сто (428 ха). Същевременно обаче у нас е отчетен силен ръст на броя на регистрираните биологични производители – с почти 40 на сто за година.

В Хърватия, Малта и Словакия ръстът е от над 10 на сто. В абсолютно отношение обаче лидер по ръст е Испания – със 100300 ха, следвана от Италия – със 70700 ха.

Общо за ЕС площите за биологично отглеждани култури са се увеличили с 2,3% през миналата година спрямо предходната до 10,3 млн. ха. Ръстът се е ускорил значително спрямо увеличението, отчетено през 2013 г. – 0,2%.

Делът на площите за органично земеделие от общите обработваеми площи също плавно се увеличава, като достига почти 6 на сто през 2014 г.

Повече от половината площи за органично земеделие се намират в само четири държави от ЕС – Испания (17% от площите), Италия (13%), Франция (11%) и Германия (10%), отчита още статистиката.

Основно за биологично производство се отглеждат полски култури, трайни насаждения и пасища и ливади. Последните са за биологичното животновъдство, като заемат 4,7 млн. ха, което представлява 45,7% от общите площи за органично земеделие в ЕС. Делът на полските култури достига 42,8%, а на трайните насаждения – 11,5%.

От полските култури преобладават зърнените и фуражните, докато в България най-висок дял – над 37%, имат техническите култури.

Що се отнася до биологичното животновъдство, най-популярните животни са говедата и овцете. Австрия е достигнала забележително висок дял на отглежданите по биологичен способ овце, кози, говеда и прасета.

Швеция обаче е лидер по дял на отглежданите по биологичен начин говеда от общата популация – 19,6%. В седем държави в ЕС биологично отглежданият едър рогат добитък е с дял над 10 на сто, като сред тях са Дания, Латвия, Швеция и Австрия.

Румъния и Финландия записват големи увеличения в броя на органично отглежданите овце, отчита статистиката. В Румъния и Хърватия е отчетен най-силен ръст на отглеждания по биологичен способ едър рогат добитък, докато в Естония – на прасетата.

Същевременно обаче Полша, Гърция и Австрия записват спад на животните, отглеждани по биологичен способ.

Броят на биологичните производители се увеличава с 2,1% между 2013 г. и 2014 г., сочи още статистиката. Водещи страни по брой производители са Испания, Италия, Франция, Германия, Полша и т.н.

Най-големи увеличения на броя на биологичните производители са отчетени в България (39,9%), Белгия (15,4%), Словения (13,6%) и Хърватия (12%), а спадове са отчетени в Дания, Гърция, Латвия, Малта, Нидерландия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция и Великобритания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *