България изостава по растеж и от държавите в Централна и Източна Европа

По-голямата част от страните в Централна и Източна Европа печелят от възстановяването на развитите икономики и ще отбележат сериозен икономически растеж през 2014 г. Перспективите са най-добри пред Латвия, Литва и Полша. България обаче остава далеч назад след лидерите в тази класация и не успява да се възползва от оживлението в ЕС. От 11 изследвани държави тя се нарежда на 9-о място по прогноза за растеж. След нея са само Словения и Хърватия. Освен това през миналата година страната ни е регистрирала и най-голям ръст в броя на изпадналите в несъстоятелност фирми. Това показват данните на анализаторите от „Кофас“, един от световните лидери в областта на кредитното осигуряване и застраховане, за развитието на световната и на европейската икономика през 2014 г.

С прогнозиран реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.6% през 2014 г. България е сред централно- и източноевропейските страни, чиито икономики ще се възстановяват по-бавно. С най-добри перспективи за растеж са Латвия (4.2%), Литва (3.4%), Полша (2.9%). По-висок растеж се очаква и за Естония (2.7%), както и за Румъния и Словакия (2.3%). С отрицателен растеж в групата са Хърватска (-0.2% от БВП) и Словения (-0.8%). Очакванията на „Кофас“ за България се разминават с прогнозата на нашето Министерство на финансите, която първо бе за растеж от 1.8%, а след ревизия на инфлацията бе увеличена на 2.1%.

Политическата несигурност в България е една от причините за свитото потребление, за увеличаването на спестяванията и за по-бавното възстановяване на икономиката, считат анализаторите от „Кофас“. Отбелязаният растеж през 2013 г. от 0.9% се определя като нисък. Влияние за това оказаха свитото потребление, покачващата се безработица и мудният ръст на кредитирането от 2010 г. насам. Като негативен фактор се изтъква още междуфирмената задлъжнялост, както и затрудненият достъп до кредитиране на фирмите и отсъстващите програми за подкрепа.

По окончателни данни за 2013 г. България е и с най-висок ръст (39%) в броя на изпадналите в несъстоятелност фирми – 840 срещу 601 за 2012 г. Въпреки значимата динамика обаче делът на изпадналите в несъстоятелност компании у нас е нисък (0.21%) спрямо общия брой регистрирани фирми – около 400 000. Секторите с най-много фалити са търговията на едро, строителството, търговията на дребно, земеделието, производството. За сравнение: изпадналите в несъстоятелност фирми в Румъния през 2013 г. са 27 145, или 6.4% от всички регистрирани. Анализаторите на „Кофас“ не прогнозират подобряване за строителния бранш в региона в обозримо бъдеще. Ефектът от новото европейско финансиране надали ще се усети осезаемо през 2014 г., изтъкват още от компанията.

Въпреки политическите трусове оценката на „Кофас“ за риска от неплащане на фирмените задължения в България остава без промяна спрямо 2012 и 2011 г. В тази класация страната ни е на едно ниво с Хърватска, Унгария, Румъния. Хърватска и Унгария обаче са с по-добра оценка за бизнес климата, който се измерва и през способността на съдебната система да гарантира защита на кредиторите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *