БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЯ С МБВР ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА

Днес, 18.11.2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и директорът на Световната банка за Централноевропейските и Прибалтийските страни Орсалия Каланцопулос подписаха споразумения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за Втори заем за развитие на политиките за институционални реформи в социалните сектори (DPL2) и Проект за социално включване (SIP). Двата заема са на обща стойност 141.7 млн. евро и са част от Стратегията за партньорство на Световната банка със страната през периода 2006-2009 г.
С подписаните днес споразумения продължава успешното партньорство на България със Световната банка, което няма само финансови измерения, но се изразява и в подкрепа на страната при разработването и прилагането на политики за институционални реформи, отбеляза по време на церемонията министър Орешарски. Той посочи, че средствата от тези две заемни споразумения ще се използват в подкрепа на реформи в областта на образованието, здравеопазването и социалната защита. Те ще подпомогнат държавата да отговори на предизвикателствата в тези сектори по отношение на преструктурирането на системите за финансиране, ефективното изразходване на разписаните в бюджета средства и подобряването на качеството на оказваните услуги, подчерта министърът на финансите. Той изрази увереност, че доброто партньорство със Световната банка ще продължи и ще бъде от полза както за България, така и за банката.
Орсалия Каланцопулос поздрави екипите от българските институции и СБ, работещи по проектите, за доброто партньорство. Тя подчерта, че парите от заемите ще подсилят институционалния капацитет за подобряване на социалните сектори, които са изключително важни за цялостното развитие на страната.
На церемонията присъства и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, която подчерта, че подписването на заемното споразумение по Проект за социално включване дава много надежди, защото е насочен към деца под 7-годишна възраст и подкрепя иновативни програми за предучилищна подготовка. Проектът включва и услуги за подобряване на родителските умения, консултации за родители и мерки за насърчаване на участието на деца от бедни семейства в предучилищни програми.

Информация за заемните споразумения:

Вторият заем за развитие на политиките за институционални реформи в социалните сектори (DPL 2) е в размер на 101.7 млн. евро и е договорен при опция за отложено теглене на средствата. Предварително заложените финансови параметри предвиждат погасяване през период от 17 години с включен в тях 5 годишен гратисен период по отношение на главницата. Заемът е част от изпълняваната от българската страна със съдействието на Световната банка средносрочна програма, насочена към разработването и прилагането на политики за институционални реформи в областта на образованието, здравеопазването и социалната защита с акцент върху преструктурирането на системите за финансиране и подобряването на качеството на оказваните услуги.
Програмата DPL се изпълнява от 2006 г., като първата й фаза приключи през 2007 г. с отпускането на заема DPL1. DPL2 запазва фокуса на програмата и акцентира върху постигането на ключови за българската страна цели: повишаване на заетостта и полагане основите за дългосрочен растеж чрез предоставяне на стимули за създаване на нови работни места и подобряване качеството на образованието и подкрепа за фискалната устойчивост чрез повишена ефективност в социалните сектори.

Заемът, който се отпуска от МБВР по Проекта за социално включване, е инвестиционен и е в размер на 40 млн. евро. Договорените с кредитора финансови условия предвиждат погасяването му да се осъществява през период от 17 години, с включен в тях 5 годишен гратисен период по отношение на главницата.
Проектът за социално включване е част от предприеманите от българска страна мерки за развитие на човешкия капитал и по-конкретно за подпомагане на развитието в ранна детска възраст. Той е разработен като допълнение и пилотиране на мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като е насочен към реализацията на програма за повишаване на училищната подготовка и подпомагане на деца и родители на деца на възраст от 0 до 6 години предимно от семейства с ниски доходи и такива в неравностойно положение. Средствата по основния първи компонент ще се отпускат на отделни общини за финансиране на подпроекти, съставени от избран от общините обхват от предлаганите в рамките на програмата предварително разработени услуги, като: ремонт и изграждане на нова инфраструктура за грижи за деца; ориентация и обучения за родители и персонал на детски заведения; отстъпки по отношение на таксите за детска градина и ясла; медицински прегледи и транспорт за децата и др. Вторият компонент е насочен към изграждане на капацитет за междуинституционално сътрудничество, работа с неправителствените организации и достъп до средства от фондовете на ЕС на местно ниво, както и за извършване на оценка на въздействието от изпълняваните мерки в първоначално обхванатите общини.
Проектът ще се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), като основни функции по изпълнението ще имат Социално-инвестиционният фонд и управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в МТСП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *