България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове

Молбата на България за възстановяване на акредитацията на страната за участие в международната въглеродна търговия беше разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, която се проведе на 3 и 4 февруари 2011 г. в гр. Бон, Германия, съобщават от МОСВ.
Компетентният международен орган разгледа искането на България и взе решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване.С възстановяването на акредитацията на страната за участие в търговията с емисии се отваря връзката към международния регистър за транзакции. Подновява се възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г. въз основа на констатация на компетентните международни институции за зле функционираща Национална система за инвентаризация на парникови газове в периода преди 2009 г. Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за финансови приходи чрез участие в международната търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на седем месеца. МОСВ осъществи редица фундаментални мерки за реформиране и укрепване на Националната система за инвентаризация на емисиите на парникови газове в екипна работа с експерти от Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Националния статистически институт и други институции. Значително бяха активизирани международните контакти и привличането на външна експертиза. Действията и мерките в международен план бяха осъществявани в тясна координация и взаимодействие с Министерство на външните работи. Благодарение на тези действия поисканата от България нарочна проверка през октомври 2010 г. констатира, че е постигнат огромен напредък и не са останали съществени нерешени въпроси. Това даде възможност България да поиска възстановяване на акредитацията за международна търговия с емисии на парникови газове. С решението на компетентния международен орган след заседанието на 3 и 4 февруари 2011 г. искането на страната е изцяло удовлетворено.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *