България сключи две споразумения за консултантски услуги с бившия работодател на Дянков и Кр. Георгиева

Споразуменията бяха подписани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. От името на Световна банка присъства регионалният директор за Централна Европа и Балтийските държави Питър Харолд.
И двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги са разработени в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, подписан през януари т. г.
С този меморандум бе подготвена почвата за изключителното по рода си партньорство в областта на знанието между България и Международните финансови институции, казват от МРРБ.
В него е предвиден механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка. Разработването на Национална стратегия за отрасъл „Водоснабдяване и канализация” и на „Стратегия за интелигентна специализация” ще изиграе важна роля в подготовката България за следващия Програмен период 2014- 2020 г.
Двете стратегии са крайно необходими, за да бъде даден по-нататъшен импулс в инвестиционните планове на България за сектор „Водоснабдяване и канализация” и изграждане на иновационна инфраструктура, се казва в прессъобщението на МРРБ.
“Световна банка си партнира с България през последните 20 години, като наред с финансиране предоставя на страната анализи и консултации. С подписването на тези две споразумения изместваме ударението на нашето партньорство към областта на знанието, към оказване на целенасочена подкрепа на България за по-добро усвояване на европейските фондове и изпълнение на Националната програма за реформи”, заяви регионалният директор на Световна банка.
“Иновациите са наш основен приоритет, ето защо ние сме решени да изградим в България такава среда, която да благоприятства тяхното развитие и да позволи на българския бизнес да расте”, подчерта в своето изказване Делян Добрев.
Подписаното днес споразумение е следствие от подписаните през януари тази година меморандуми за разбирателство между правителството на Република България от една страна и Световна банка и Европейската инвестиционна банка от друга, за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС, както и на подписания в края на месец юни 2012 г. договор за безвъзмездна помощ за „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” между МРРБ като бенефициент и Управляващия орган на ОП „Околна среда” по ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, припомни Добромир Симидчиев.
„Споразумението е част от предвидените в договора седем области на дейност за цялостно реформиране и устойчиво развитие и управление на сектор ВиК, включително изготвяне на отраслова стратегия за сектора и свързаните с това проучвания, анализи, работни посещения и др. Споразумението е на обща стойност 3,5 млн. лева и се сключва за срок до 14 август2014 г.”, допълни заместник-министър Симидчиев. До края на 2013 г. България има достъп до финансиране по линия на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в размер на близо 7 милиарда евро. Макар че през последните 12 месеца усвояването на европейските фондове бе чувствително подобрено, българското правителство е решено да усвои в пълен размер средствата за текущия Програмен период 2007-2013 г. и да се подготви за следващия. Двете споразумения за предоставяне на консултантски услуги представляват първи конкретни стъпки в изпълнение на Стратегията за партньорство с България, приета преди година от Съвета на изпълнителните директори на Световна банка. Централно място в Стратегията е отредено на подкрепата в областта на знанието за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в България.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *