България с рекорден дял на зелената енергия

Най-много слънчеви паркове бяха пуснати през първата половина на 2012 г., когато стана ясно, че от 1 юли преференциалните тарифи ще са много по-нискиОще по темата

За година слънчевите мощности в България са нараснали четири пъти

Поевтиняването на компонентите изпреварва спада в преференциите и отново възбужда спекулантите
16 май 2012

17.7%
е делът на ВЕИ в енергийното потребление в България за 2012 г.

Факторите
– Общият спад на консумацията на енергия
– Фотоволтаичният бум
– Големите снеговалежи преди две зими

Навлизането на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в България изпреварва стремглаво предвижданията и междинните европейски цели, показват последните изчисления по проект, финансиран от Европейската комисия. През 2012 г. делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната (електричество, енергия за отопление, охлаждане и транспорт) е достигнал 17.7%. Това е предварителната оценка на френската организация „Обсерватория на възобновяемата енергия“ (Observ'ER), която публикува тези данни по проекта EurObserv’ER Barometer. За сравнение – междинната цел на България за 2011-2012 г. е 10.72%, а до края на края на 2020 г. трябва да бъдат отчетени 16%. Такива са българските ангажименти според европейското законодателство за насърчаване на ВЕИ.

На практика данните оборват опасенията на инвеститорите в зелена енергия, че България няма да изпълни ангажиментите си към ЕС и че от това може да последват санкции. Засега се получава точно обратното – при по-ниско потребление на енергия и нараснали зелени мощности България едва ли ще има проблем с целите до края на десетилетието.

Три причини

Въпреки че предстои изследователите да представят подробна разбивка кои източници и технологии за спомогнали за резкия напредък, три са вероятните причини за преизпълнението на целите – общият спад на консумацията на енергия, фотоволтаичният бум и големите снеговалежи преди две зими. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) между 2011 и 2012 г. енергийното потребление е спаднало с 800 хил. т. нефтен еквивалент (около 9.3 гигаватчаса), което автоматично означава по-висок дял на ВЕИ, дори енергията от тях да не нараства в абсолютни стойности.

Слънчевите централи са втората причина. В края на 2011 г. в България работеха около 130 „фотоволтаични“ мегавата, а година по-късно те вече са 1040 мегавата. Най-много слънчеви паркове бяха пуснати през първата половина на 2012 г., когато стана ясно, че от 1 юли преференциалните тарифи ще са много по-ниски, а държавата ще определи нулеви капацитети за присъединяване на нови централи след тази дата. Освен това на световните пазари цените на фотоволтаичните модули бяха спаднали с 40% и това също стимулира инвестициите.

Обилните валежи от сняг и дъжд, които през февруари 2012 г. доведоха до трагедията в с. Бисер, осигуриха вода за язовирите и хидроелектрическите централи. През 2012 г. са произведени от ВЕЦ 26 хил. т. нефтен еквивалент повече спрямо предходната година, показва данни на НСИ.

По-мащабните тенденции

Европейският съюз си постави за цел до 2020 г. поне 20 на сто от потреблението на енергия в общността да се покрива от ВЕИ, като според „възобновяемата“ обсерватория през 2012 г. този дял вече е 14.4%. Напредъкът е основно заради отчетеното преизпълнение на междинните цели в Швеция (53.4 вместо 41.6%), Финландия (36.4 вместо 30.4%), Германия (12.4 вместо 8.2%) и Испания (16.7 вместо 11%). От Observ'ER обясняват резките скокове отчасти със статистически трикове – през 2012 г. повече държави са отчели потребление на биогорива, което отговаря на критериите за устойчивост (например те да не са произведени от територии с ценна естествена растителност). Така тези горива, произвеждани и консумирани и по-рано, вече могат да бъдат счетени за ВЕИ.

Друг фактор е по-суровата зима преди две години, което е предизвикало по-голяма употреба на дървесина (биомаса) за отопление на Стария континент. Изследователите отчитат и общия ръст на вятърните и слънчевите инсталации, както и при централите на биогаз и биомаса. Според френската обсерватория при водните централи в Европа се наблюдава стабилизиране на инсталираните мощности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *