България ще получи 1,3 милиарда за плавен преход към зелена икономика

1,3 милиарда евро ще получи България по Фонда за справедлив преход. Общият бюджет от 17.5 милиарда е насочен да подпомогне страните да преминат плавно към зелена икономика. Европейският съюз се е ангажирал да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г – цел, която е основата на Европейския зелен пакт за борба срещу измененията в климата.

lightbulb with leaves inside over world map overlay on green forest bokeh lightbulb with leaves inside, green minimalistic illustration on forest bokeh background with world map overlay green economy stock pictures, royalty-free photos & images
istockphoto.com
Преходът към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии, ще бъде предизвикателство за някои региони в ЕС, сред които и България и конкретно няколко области. Европейският парламент вече одобри фонда. Всички страни членки ще имат достъп до финансиране, но акцентът ще бъде върху регионите, които са изправени пред най-големи предизвикателства: региони, които използват интензивно изкопаеми горива (въглища, торф и шистов газ).
Благосъстоянието на страната също ще бъде взето предвид.
Правилата за Фонда за справедлив преход предвиждат той да осигурява до 85% от финансирането по проекти в по-слабо развити региони, 70% от финансирането в региони в преход и 50% – в по-силно развити региони, информира bnr.bg.
На брифинг преди гласуването, Андрей Новаков от ЕНП поясни за какво ще може да се ползват средствата:
Трябва да се постигнат две неща. Първо – очевидно е, че Европа, а и цял свят вървят към това да се намаляват вредните емисии, да се използват екологично – чисти производства на енергия и въобще производства. А от друга страна – да не оставяме хората без работа„, коментира Новаков.
Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент добави:

За България тук говорим за отпускане на средства и подпомагане основно на регионите Перник, Стара Загора и Кюстендил. Има обсъждания в страната да се добавят и регионите Варна и Сливен“, посочи тя.

Green future. Open laptop with 3D text green future and grass texture. Eco, ecology concept. Green future. Open laptop with 3D text green future and grass texture. Eco, ecology concept. green economy stock pictures, royalty-free photos & images

istockphoto.com

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.
Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци , нито по извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите горива.
По инициатива на Парламента, в рамките на ФСП ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между държавите членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране.
financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *