Българо-италиански проект за енергийна ефективност в Баните

Съвместен проект за повишаване на енергийната ефективност в сътрудничество с италианската община Скио се реализира в Баните. Основната цел е да се повиши конкурентноспособността на региона и да се осигури дългосрочно устойчиво развитие на община Баните чрез прилагане на най-добри европейски практики в сферата на енергийната ефективност. Целевите групи на проекта са общинска администрация, малки и средни предприятия и ученици. Една от специфичните цели е да се повиши тяхната иформираност по отношение на енергийната ефективност и използването на алтернативни възобновяеми източиници на енергия. По проекта ще се извърши обучение и ще се внедри опита на италинските партньори от Скио. В рамките на проекта ще се разработи интернет база данни “Енергийно потребление и енергийна ефективност”. В тях ще влизат и каталог с най-добри европейски практики, както и приложение – “Виртуален енергиен парк”. Предстои цялостно обследване на три административни сгради в Баните, провеждане на форум “Енергия от природата”, разработване на методологически наръчници за енергийно управление, кръгла маса “Устойчива енергия” и конференция “Дни на природната енергия”. Проектът е с продължителност 18 месеца, а средствата са в размер на 210 460 лв. „Изключително важен за Баните е въпросът с оползотворяването на биомасата. Биомасата може да бъде използвана за производство на електричество, а ние имаме над 220 000 декара гора. Тези гори задължително се почистват, а с останалия след това отпадък можем да получим тази енергия, обясни кметът Райчо Данаилов.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *