Българската държава плаща 1.88 милиарда евро през 2011

Финансовите резерви на БНБ към края на миналата година са достигнали 12 976.7 млн. евро. От тях 10 864 млн. евро са валутните резерви в конвертируеми валути, без финансови деривати. По голямата част от тази сума Централната банка държи под формата на ценни книжа за общо 8 665.4 млн. евро.

Наличната валута и валутни депозити на БНБ възлизат на 2 198.7 млн. евро., като от тях 2 140.6 млн. евро. са в банки извън страната.
Златните резерви на Българската народна банка възлизат на 1 364.9 млн. евро под формата на злато, златни депозити и в определени случаи златни суапове. Като общият им обем се равнява на 31.6 тона злато.
От БНБ очакват през следващите 12 месеца изтичане на валутни активи за общо 1 880.5 млн. евро, като от тях 1559.7 млн. евро са безусловни. Сумата включва плащанията в чуждестранна валута по главници и лихви, свързани със заеми и ценни книжа.

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„contenttext“).style.fontSize = tmp + „px“;
document.getElementById(„contenttext“).style.lineHeight = (parseInt(tmp) + 4) + „px“;
}

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *