Българската икономика изпреварва двойно растежа в Западна Европа

През първите три месеца на тази година българската икономика е отбелязала най-силния си ръст от второто тримесечие на 2011 г. насам.

Брутния вътрешен продукт нараства от януари до март с 2.0% на годишна база и с 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. според сезонно изгладените данни на НСИ.

Стойността на БВП в номинално изражение достига 17.1 млрд. лева, като реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. е 14.5 млрд. лeвa.

Най-голям дял в икономиката заема крайното потребление, което дава 85.8% от БВП, стойността му е 14.7 млрд. лв. През първото тримесечие на 2015 г. инвестициите в България възлизат на 3.4 млрд. лв. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Основни двигатели на растежа през първите три месеца на тази година са инвестициите и износът.

Инвестициите в икономиката се увеличават с 2.6% на годишна и с 0.4% на тримесечна база, а износът нараства съответно с 9.1% и с 1.2%.

За сравнение последните данните на Евростат показват икономически растеж в еврозоната от 1.0% на годишна и 0.4% на тримесечна база през първото тримесечие на 2015 г. В Европейския съюз като цяло БВП нараства с 1.4% спрямо първите три месеца на 2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *