Българската икономика рязко се забавя

През четвъртото тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт нараства с 1.2% на годишна база. Данните на НСИ показват ръст на икономиката на България с 0.3% спрямо предходните три месеца.

Темпът на икономически растеж обаче се забавя спрямо 1.5% през третото и 1.8% през второто тримесечие на миналата година.

Реализираната добавена стойност е 19.57 млрд. лeвa. Най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 82.4%, което в стойностно изражение възлиза на 18.59 млрд. лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. инвестициите са на стойност 5.3 млрд. лв. и заемат 23.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно, т. е. има негативен номинален принос за икономическия растеж.

Спрямо последното тримесечие на 2013 г. инвенциите в българската икономика се увеличават с 3.1%., а крайното потребление нараства с 1.2%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4.5 и 6.9%.

Фактът, че инвестициите се увеличават, сочи, че доверието на бизнеса се покачва, което е добра новина за пазара на труда.

Въпреки това БВП, претеглен по цени от 2010 г., остава под нивата от 2008 г. в номинално изражение. С други думи, като изключим ефекта от инфлацията, икономиката ни все още не е излязла от опашката на кризата и не е преодоляла последствията от рецесията през 2009 г.

Темпът на икономически растеж може да се определи като анемичен и е съществено по-нисък от нивата, които биха позволили на България да догони развитите страни от Западна Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *