Българската икономика e сред най‐неконкурентоспособните

Българската икономика остава сред най‐неконкурентоспособните, расте, теглена от ЕС, продължава бавно да се възстановява, но без да блести. Това показва ежегодната оценка на конкурентоспособността на българската икономика на Центъра за изследване на демокрацията и на Института за развитие на управлението, Швейцария.

Резултат с изображение за конкуренция

През 2018 г. България заема 48-мо място от 63 страни, което е подобрение със седем позиции спрямо 2015 г., но влошаване спрямо 2007 г.

Дългосрочните фактори на конкурентоспособност на българската икономика остават устойчиво ниски, което прави вероятността за пробив в близките години много малка без съществена корекция в политиките на българските правителствени и бизнес лидери.

Основните предизвикателства пред икономиката на България са:

– Подобряване на ефективността на съдебната власт и публичната администрация;

– Пренасочване на повече квалифицирана работна ръка от публичния към частния сектор;

– Насочване на повече финансиране от ЕС към професионално образование;

– Приоритизиране на развитието на националната система за иновации в законов, както и в бюджетен аспект;

– Завишаване на прозрачността и европейската интеграция в българската енергийна система.

Бизнесът продължава да оценява като сериозен проблем “изтичането на мозъци”. За четвърта поредна година данните за общата и младежката безработица бележат понижение, като важна причина остава напускането на страната от много млади хора. Това, в комбинация с ниското равнище на заплащане в сравнение с Европа, в повечето сектори продължава да се създават предпоставки за изтичане на квалифицирани кадри зад граница и увеличение на дела на скритата икономика в България.

Тежестта от спазването на регулациите и липсата на одитна култура и добри счетоводни практики също са посочени от бизнеса като значителни пречки. Още веднъж се потвърждава нуждата от увеличаване на международния опит, адаптивността и гъвкавостта на българските фирми. Същевременно България се нарежда сред водещите места по инвестиции в телекомуникациите, комуникационни технологии и дигитални умения, което показва потенциала за развитие на таланти и високо обучени кадри, при наличие на необходимите политики, добро управление и инфраструктура, информира investor.bg.

Положително се оценяват размера на данък печалба, общият размер на корпоративните и лични данъци, размерът на правителствения дълг, възможността за бързо и безпроблемно регистриране на нови фирми и регулациите на пазара на труда.

 

 

financebg.com

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *