Българска пощенска банка увеличава капитала си до 207,72 млн. лв.

Българска пощенска банка увеличава капитала си, в съответствие с решение на Софийски градски съд от 24 февруари 2006 година, съобщиха от БФБ – София.

Увеличението е от 109,92 млн. лв. на 207,72 млн. лв., разпределени в 41 543 280 броя поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 5 лв. В края на миналата седмица мажоритарният собственик ЕФГ Юробанк Ергасиас АД, получи разрешение от БНБ да придобие пряко всички акции от увеличението на капитала на Българска пощенска банка. Гръцката компания ще притежава пряко 75.33% от капитала, а заедно с дела от нейното дъщерно дружество КЮХ Болкан Холдингс Лимитид ще има общо пряко и косвено до 100% от увеличения капитал на банката.

За миналата година Българска пощенска банка обяви нетна печалба от 14,23 млн. лв. Общите активи на банката в края на декември възлизат на 1,7 млрд. лв., като нетните кредити на нефинансови институции и други клиенти са на обща стойност 1,16 млрд. лв. Привлечените депозити са в размер на 1,18 млрд. лв.

Банката разполага с широка клонова мрежа от над 140 локации в страната и притежава най-високия възможен кредитен рейтинг в държавата – ВВВ, присъден й от световната рейтингова агенция Fitch Ratings.

На БФБ – София се търгува емисия тригодишни облигации на Българска пощенска банка с падеж на 4 юли 2008 година и годишен лихвен процент, равен на 3-месечния SOFIBOR + 1,2%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *