Българските компании изпитват все по-голям недостиг на квалифицирани кадри

Българските фирми изпитват недостиг на квалифицирани кадри и тази нарастваща тенденция безпокои повечето собственици и мениджъри у нас, стана ясно от проведената кръгла маса в София на тема „“Основни проблеми, свързани с ефективното управление на човешките ресурси в българските предприятия във връзка с членството ни в ЕС“.

Форумът бе организиран от Асоциация Българска бизнес мрежа и е част от поредицата дискусии, които асоциацията провежда с цел обмяната на идеи и успешни практики за набиране и мотивация на квалифицирани кадри в българските компании. Домакин на срещата бе фирма „Телетек“, която има много добър опит в ефективното управление на човешките ресурси.

В своето приветствие към форума председателят на ББМ Вержиния Димитрова подчерта, че подобни срещи са от особено значение за повишаване управленския потенциал на компаниите. Тя изтъкна също, че фирмите в ББМ не са конкуренти по между си, тъй като са от различни браншове, а това дава по-голяма свобода за споделяне на фирмени политики и идеи.

Димитрова припомни, че една от основните цели на Асоциация ББМ е именно да подпомага топ-мениджмънта на българските компании да управляват екипите си, въвеждайки успешни съвременни методики и похвати.

От изнесената статистика по време на дискусията бяха откроени данните, че недостигът на кадри в бизнеса е вече 17%. Всяко пето място във фирмите у нас стои незаето. Мениджърите от ББМ са убедени, че в България безработица няма, напротив- налице е засилено търсене на компетентни и дисциплинирани служители във всички сфери на икономиката ни.

Миграцията към по-силни икономически райони на ЕС, застаряването на населението и отрицателният прираст също са фактори, които влияят негативно на пазара на труда. Споделено бе мнението, че за в бъдеще застаряването на нацията ще увеличи натоварването на фирмите и хората в активна трудова възраст с допълнителни тежести, за да може да се запази и социалният характер на обществото ни.

Според бизнеса, прекаленото намаляване нивото на безработицата у нас под 7 % също не е добра тенденция. Подчертано бе, че в момента например, нивото на безработицата в София е около 2,2%, което означава, че във фирмите подборът на кадри е силно занижен и компаниите са принудени да назначават неподготвени и недостатъчно квалифицирани хора.

Присъстващите собственици и мениджъри на компании се обединиха около мнението, че през последните години бизнес-климатът в България е благоприятен. Премахването на двуполюсния политически модел е допринесъл за стабилност и сигурност в икономиката, както и за създаване на добри условия за увеличаване на инвестицииите.

Преди 10 години нямахме такава сигурност и правехме компромис по отношение на кадрите като привличахме в екипите си най-вече близки и лоялни хора, каза Петър Полилеев -изп.директор на „Телетек груп“. Съвременните условия обаче налагат друга кадрова политика.

Той изтъкна, че човешкият фактор вече е ключова част от успехите на една компания и инвестирането в обучението и образоването на младите специалисти е наложително. Мениджърите обсъдиха също и възможностите за повишаване производителността на труда, както и различните форми на стимулиране и мотивация на служителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *