Българските работодатели са оптимисти за следващата година

Българските работодатели са оптимисти за началото на следващата година и планират да наемат нови служители през първото тримесечие на 2018 г., показват резултатите от изследване на заетостта на компанията за човешки ресурси „Менпауър България“. Това означава, че положителният тренд на икономическо оживление и спад в безработицата ще продължи стабилния си ход.

В изследвания период планове за увеличаване на персонала се отчитат във всички индустриални сектори и региони, обхванати от проучването. Най-много наети се очаква да има в строителния сектор, както и в производството и търговията на едро и дребно. По региони най-обнадеждаващи са прогнозите за Варна, Пловдив и Бургас. В глобален мащаб България продължава да е в топ 10 на най-оптимистично настроените работодатели, като се нарежда преди Гърция, Полша и Турция. Преди нас са Румъния и Словения, които влизат в топ 6.

От анкетираните 621 работодатели 14% са обявили, че имат намерение да наемат нови служители от началото на 2018 г. Съкращения планират 5% от запитаните, а мнозинството (81%) не предвиждат промяна. След изглаждане на данните и взимане предвид на сезонните фактори нетната прогноза за заетостта, която измерва разликата между плановете за наемане и тези за освобождаване на служители, се равнява на 14%. Това означава, че прогнозата остава стабилна на тримесечна база и се подобрява с 2 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

Добри прогнози за всички сектори

В началото на 2018 г. положителни нагласи за наемане има във всички 10 икономическа отрасъла, включени в анкетата на „Менпауър“. Най-силен пазар на труда се очаква в строителния сектор (29%), където прогнозата се вдига с 5 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и с цели 18 процентни пункта на годишна база. Производството и търговията на едро и дребно също отчитат засилена активност за наемане на нови хора съответно с 19% и 18%. Окуражаващи са очакванията и при земеделието (17%) и финансовия сектор (15%). За сметка на това най-слаби са изгледите при работодателите от секторите „Електричество, газ и вода“ и „Транспорт, складове и комуникации“.

Оптимистично в големите градове

И в петте региона, участвали в изследването – Русе, Варна, Бургас, Пловдив и София – работодатели предвиждат да увеличат броя на новонаетите. Най-високи са очакванията за Варна с прогноза от 19%, която се подобрява с 4 процентни пункта на тримесечна база и с 8 процентни пункта на годишна. Стабилен ще е ръстът на работната сила и в Пловдив (15%) и Бургас (14%), следвани от София (13%). Русе продължава да отчита по-скоро предпазливи нива на увеличаване на заетостта от 6%, като това са най-слабите прогнози през последните повече от 4 години. На годишна база най-забележително е увеличението за Варна и Бургас и без промяна за Пловдив и Русе, информира в.Капитал.

Големите продължават да растат

Ръст в числеността на служителите се предвижда във всички четири вида предприятия, включени в анкетата – микро-, малки, средно големи и големи. В периода януари-март 2018 г. най-положителни са нагласите за наемане в големите (27%) и средно големите фирми (15%). Микропредприятията споделят прогноза от 11%, следвани от малките компании със 7%. На годишна база най-значително увеличение се наблюдава при микропредприятията – с 6 процентни пункта. Работодателите от малките компании пък отчитат понижение от 4 процентни пункта спрямо предходното тримесечие.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *