Българският дълг поскъпна

Докато държавата подготвя да вземе назаем 1.5 мрд. лв., за да запълни бюджетния си дефицит за тази година, тя тества пазара, търсейки възможно най-ниска доходност.

Тази политика на министерството на финансите изглежда дава резултати, тъй като трендът на поевтиняване на българския дълг от последните месеци беше прекъснат.

Вчера беше преотворена емисия облигации с 10.5 годишен падеж, изтичащ на 15 юли 2024 година, която е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за държавния дълг на България.

На аукциона бяха пласирани книжа на стойност 55 млн. лв., като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.90% – исторически най-ниската за този сегмент. За сравнение на предходния аукцион в средата на ноември, книжата се търгуваха при доходност от 3.62%.

Общият размер на подадените вчера поръчки достигна 102.52 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.84.

Най-голямо количество облигации на аукциона придобиха пенсионните фондове – 58.96%, следвани от банките – 26.36% и договорни и гаранционни фондове – 14.68 на сто. Може би именно засиленият интерес на пенсионните фондове е причина за резкия спад на търсената от инвеститорите доходност за българския държавен дълг.

Аукционът дава силен сигнал към пазара, като постигната доходност е индикатор за това колко ще струва на държавата новият дълг за запълване на бюджетните дефицити за тази и следващата година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *