Български софтуерни фирми могат да участват в грантове за 35 млн. евро

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията защити пред управляващия орган на програма „Конкурентоспособност“ възможността български софтуерни фирми да участват с проекти по грантови схеми по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
По два от приоритетите – ”Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” с бюджет 10 млн. евро и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с бюджет 25 млн. евро се изисква представянето на патент за удостоверяване на собственост върху иновативни продукти и услуги.
Със заповед на министър Александър Цветков в МТИТС беше създадена комисия, която да разглежда заявления от български фирми за собственост върху софтуерни разработки. В комисията участват и представители на браншови организации. Експертите подготвят критерии за издаване на удостоверения и становища относно иновативността на софтуерни разработки. Преди конкретна оценка комисията ще декларира липса на конфликт на интереси.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *