Българско вино ще бъде налагано на пазарите в Китай и Русия

Това е „Междудържавната програма за промотиране на вино в трети страни (Русия, Китай)“. Тя е мултинационална, предложена съвместно с Румънското сдружение на производителите на  вино и винени продукти „Добруджа”, и е насочена към пазарите на Русия и Китай. Срокът на изпълнение е три години.
Общият бюджет на първата одобрена програма за промоция на вина е приблизително 3,2 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора. Проектът цели издигането на имиджа на вината със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско означение (ЗГО). С негова помощ трябва да укрепне позицията на продуктите на съществуващите пазари и да се увеличи износът на вина със защитено наименование за произход и защитено географско означение.
ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява 20% от средствата. Това става ясно от информацията на ДФ „Земеделие“.
Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до до 15 април (първо представяне) и 30 септември (второ представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.
Договорите се сключват с фонд „Земеделие” до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *