Бюджетът за април отчете излишък, но на годишна база дефицитът остава

Дефицитът по консолидираната фискална програма с натрупване от началото на годината е в размер на 217.1 млн. лв. и се формира от излишък в размер на 164,1 млн. лв. по националния бюджет и дефицит в размер на 381,2 по европейските средства. За сравнение дефицитът за периода януари-април 2011 г. по КФП бе в размер на 552,1 млн. лв., или бюджетната позиция към април 2012 г. отчита подобрение с 334.9 млн. лв. спрямо същия период на предходната година. В края на април в хазната са постъпили 8.537 млрд. лв., или 29.7 % от разчетите за годината. Спрямо същия месец на миналата година размерът на събраните средства е със 7.4% по-голям или с 587.4 млн. лв. в номинално изражение. Данъчните постъпления са 6.990 млрд. лв., което е 32.4% от планираното за годината, а неданъчните приходи и помощите са в размер на 1.547 млрд. лв. или 21.6% от планираното за годината. Най-голяма е сумата, събрана от косвени данъци – 3.401 млрд. лв., като от тях 2.194 млрд. е приходът от ДДС, а от акцизи – 1.161 млрд. лв. Постъпленията от други данъци, като например данъците върху имоти, възлизат на 327.1 млн. лв. От социални и здравноосигурителни вноски са събрани 1.752 млрд. лв., което е 31.5% от планираното за годината. Разходите, които е имала държавата в края на април, са 8.754 млрд. лв. В сравнение с първите четири месеца на миналата година се наблюдава увеличение на разходите за социално и здравно осигуряване. Текущите нелихвени разходи на държавата са в размер на 7.369 млрд. лв., капиталовите разходи са 703.3 млн. лв., а лихвените плащания възлизат на 309.4 млн. лв., което е 43.1% от това, което държавата се е подготвила да плати за цялата 2012 година. Вноската на страната ни към общия бюджет на Европейския съюз, изплатена към 30 април е в размер на 371.7 млн. лв. , става ясно още от отчета на финансовото министерство.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *