Бюрата по труда с поредица срещи срещу безработицата

Бюрата по труда из цялата страна провеждат периодично поридица от срещи с неактивни и безработни хора в активна възраст. През първата половина на юни бюрата по труда в страната са организирани 9 информационни срещи с близо 250 неактивни и безработни лица. Целта на експертите бе повишаване мотивацията за работа и представяне на различните възможности за включване в пазара на труда.

По инициатива на екип експерти от бюрото по труда в Търговище и с участието на младежкия медиатор към Общината, както и представители на НПО, се проведе информационна среща с 12 неактивни лица, по-голямата част от които младежи. Участниците бяха запознати с услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и нейните териториални структури. Интерес предизвикаха схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, възможностите за професионална квалификация и EURES мрежата за професионална мобилност в Европа.

Бюрото по труда в Своге също проведе информационен ден с 6 безработни лица. На срещата експерт представи възможностите за търсене на работа и обърна внимание на програмите и мерките на Агенцията по заетостта. Присъстващите се запознаха и с условията за включване в схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Бюрото по труда в Хасково организира среща на терен с представители на ромската общност от града. Срещата бе организирана с цел активиране на неактивните лица. Ромският медиатор и психологът в бюрото по труда осъществиха индивидуални консултации с близо 150 жители на хасковския квартал „Република”. На срещата бе разяснена процедурата за регистрация в бюрото по труда, услугите, които предлага Агенцията по заетостта, и възможностите, от които може да се възползва едно регистрирано лице. Присъстващите младежи бяха консултирани за участие в европейските схеми „Обучение и заетост на младите хора” и „Младежка заетост”. Експертите представиха и регионалните програми за заетост, както и критериите за включване в схема „Обучение и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обсъдени бяха възможностите за реализация на обявените свободни работни места на първичния пазар на труда.

Групово мероприятие за мотивиране за активно поведение на пазара на труда със 7 безработни лица организира бюрото по труда в Провадия. Събитието се реализира съвместно с кариерен консултант от кариерния център към Регионалната служба по заетостта във Варна. Експертите се фокусираха върху развиване на умения за добро представяне в процеса на кандидатстване за работа. Представителят на бюрото по труда в Провадия запозна присъстващите с възможностите за повишаване на мотивацията за трудова реализация на търсещите работа лица и придобиване на умения за представяне пред работодател. Презентирана бе и възможността за развитие на определени умения или преодоляване на конкретен проблем чрез включване в „Ателие за търсене на работа”.

В с. Карапелит, община Добричка, също се проведе групово мотивиране за активно поведение на пазара на труда, насочено към продължително безработни лица. Събитието бе организирано от трудов посредник от филиал Добричка съвместно с психолога на бюрото по труда в Добрич. В проведените две срещи се включиха 26 търсещи работа лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година. Основната цел на събитието бе да се изведат пречките за успешна трудова реализация на участниците. Дискутирани бяха мотивите за регистрация в бюрото по труда и индивидуалните причини за изпадане в състояние на продължителна безработица –  получаването на социални помощи, социалната изолация, деквалифицирането и загубата на трудови навици.

Бюрото по труда в Кирково организира две групови мероприятия, насочени към неактивни лица. В изнесеното работно място в с. Тихомир груповото мероприятие бе свързано с професионално ориентиране на тема: „Запознаване с актуалните програми, проекти и насърчителни мерки в бюрото по труда”. В срещата участваха 5 безработни лица, които се запознаха с актуалните програми, проекти и насърчителни мерки на Агенцията по заетостта. Във филиал Бенковски груповото мероприятие за активно поведение на пазара на труда бе на тема „Запознаване с услугите, които предоставя бюрото по труда”. 14 безработни лица се запознаха с видовете услуги за осигуряване на заетост на местните поделения на Агенцията по заетостта.

Бюрото по труда в Ямбол със съдействието на ромския медиатор и фондация „Интеграция и развитие на малцинствата” проведе информационна среща с 12 неактивни, обезкуражени лица. На срещата експертите от бюрото по труда представиха дейността на Агенцията по заетостта и предлаганите услуги. Акцент бе поставен върху правата и задълженията на търсещите работа лица, възможностите за насочване към подходящо свободно работно място, както и действащите програми за заетост и обучение, насочени към уязвимите групи на пазара на труда. Представена бе и възможността за подкрепа от страна на трудови посредници, психолог и кейс-мениджър, в зависимост от индивидуалния профил и нужди на всяко лице.

В с. Бенковски, община Добричка, добричкото бюро по труда проведе групово мотивиране за активно поведение на пазара на труда на безработни лица. Събитието бе организирано от трудови посредници от филиал Добричка съвместно с психолога и кейс-мениджъра на бюрото по труда в Добрич. В срещата се включиха 12 регистрирани в бюрото по труда търсещи работа лица, от които 4 продължително безработни. В мероприятието участваха и 5 нерегистрирани в бюрото по труда безработни лица. Целта на събитието бе безработните лица от с. Бенковски, съобразно индивидуалните си потребности, да получат подкрепа в процеса на търсене на работа от квалифициран специалист от бюрото по труда – психолог или кейс-мениджър.

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *