Визията на Европейската банкова федерация за екосистемата на цифровите пари

В документа се обсъждат ценностите и опасенията относно дигиталното евро от гледна точка на търговските банки.

ЕБФ подчертава ролята на частния сектор във всички аспекти на екосистемата на дигиталното евро, като започва от инфраструктурата. Екосистемата ще включва три елемента – дигитално евро, дигитална валута на централната банка на едро (CBDC) и парични токени, издавани от банките.

Приоритети и опасения

В документа се набляга на ценностите на банката като стабилност и неприкосновеност на личните данни. Приканва се за по-тясно публично-частно партньорство при въвеждането на дигиталното евро. Също се посочва, че е необходима рамка за постоянен ангажимент на високо равнище.

ЕБФ подчертава ролята на частния сектор във всички аспекти, започвайки от инфраструктурата, където Европа трябва да намали зависимостта си от външни участници. В документа се посочва необходимостта от ясно изясняване на взаимодействието на различните и сближаващи се цели на политиката, особено при разработването на общоевропейски решения за плащане в точката на продажба / точката на взаимодействие.

Дигитално евро на три нива

ЕБФ вижда дигиталното евро на три нива – роля на Европейската централна банка и две нива на индустрията. Първото ниво ще взаимодейства с Единната зона за плащания в евро и с „отраслово ниво Б“, което „впоследствие ще бъде разработено и управлявано от частния сектор в съответствие с принципите, изложени в предходните нива“.

CBDC на едро и парични токени, издавани от банки

CBDC на едро ще функционира на базата на технологията на разпределената счетоводна книга (DLT), където оперативната съвместимост е от решаващо значение за осигуряване на трансгранични транзакции с пари на централните банки. Издадените от банките парични токени имат съществено значение за бизнес нуждите, като например автоматизирани промишлени процеси, които работят чрез DLT и използват смарт договори.

Необходимост от публично-частно партньорство

Документът подчертава необходимостта от по-тясно публично-частно партньорство при въвеждането на дигиталното евро. Смята се, че въвеждането му е възможност за засилване на ролята на ЕБФ в глобалните плащания и за създаване на по-конкурентен и иновативен пазар на дигитални плащания в Европа. ЕБФ изразява опасенията си за фундаменталните промени и рисковете за паричната и финансовата система и призовава за рамка за постоянен ангажимент на високо равнище.

Източник: Cryptodnes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *