Време е за диверсификация на банките

1989 – годината на Европейското повторно обединение, беше ключова за европейския континент и бележи началото на ерата на огромно политическо, социално и икономическо развитие – особено в Централна и Източна Европа.

Тази ера временно приключи през 2008 г., когато първите признаци на най-тежката финансова криза от най-новата история започнаха да преливат от Запад на Изток.

Днес пазарите се стабилизират и икономическите перспективи са обнадеждаващи, въпреки че, както напрежението в Украйна, така и множеството нови банкови регулации, особено в рамките на еврозоната, дават основание за безпокойство и несигурност.

Според Карл Севелда, главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл 2014 г. ще бъде решаваща за европейския банков сектор и ще бъде тест на стратегиите за диверсификация на банките,опериращи в ЦИЕ. В същото време повечето страни в Централна и Източна Европа са по-силни и по-стабилни днес, отколкото преди шест години, счита Севелда.

Неговата оценка е подкрепена от основните заключения в най-новото издание на Годишния доклад за банковия сектор в ЦИЕ – съвместна публикация на анализаторите на Райфайзен Банк.

Докладът беше представен по време на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) във Варшава на 15 май.

Силното отклонение в най-новите тенденции в съотношението на активите към БВП доведе до спад на общите активи на банките в еврозоната с около 2 000 милиарда евро за периода 2011 г. – края на 2013 г.

През същия период, банковите активи в Централна и Източна Европа нараснаха с около 350 милиарда евро до общо 2 400 милиарда евро. Въпреки, че целият банков пазар в ЦИЕ все още представлява само една малка част от размера на банковия сектор в еврозоната, нивото на общите банкови активи в Централна и Източна Европа спрямо еврозоната продължава да се покачва бързо.

Към края на 2013 г., банковите активи в ЦИЕ са в размер на 9.7 % от активите на банковата система в еврозоната, което е увеличение с 0.8 процентни пункта на годишна база.Следователно, процесът на догонване на банковия сектор на ЦИЕ, измерен като относително нарастване спрямо активите в еврозоната, е вторият по големина в историята след този от 2012 г., когато банковите активи се увеличиха с 1.3 процентни пункта.

През 2013 г., страните от Централна Европа продължиха по пътя на икономическия растеж. През следващите три години, прогнозите за ръста на БВП за региона са средно между 2.5 до 3 %, което показва по-добър резултат от този на еврозоната с 1 до 1.5 процентни пункта.

Предвид стабилното представяне, не е изненада, че финансовите пазари оценяват повечето страни от Централна Европа доста близо до така наречените „основни“ страни от еврозоната.

В допълнение към основните двигатели на растежа, Полша, Чехия и Словакия, които заедно допринасят за около 80 % от БВП на Централна Европа, Унгария показва все по-добри перспективи за растеж.

През 2013 г. общият брой на клоновете в региона са намалели с 4 % на годишна база, което се равнява на намалението през 2012 година. Единствената банка, която разшири клоновата си мрежа е руското поделение на ОТП (OTP) с повече от 50 нови клона на местния си пазар.

Към края на 2013 г., СокЖен (SocGen) е с най-голямата клонова мрежа от западноевропейските банки в Централна и Източна Европа (3019), следвана от РБИ (3012) и УниКредит (2542). Напрежението в Украйна вече доведе до (временно) затваряне на клонове в Украйна и Крим.

Подходът на UniCredit, SocGen, RBI и OTP към руския пазар все още не се е променил – всички те поддържат своите средносрочни планове за растеж на този пазар. Румъния, а в известна степен и Унгария, изглежда, са успели да осъществят обрат, въпреки че банките все още са загрижени от високата степен на политическа и регулаторна несигурност на унгарския пазар. В Украйна банките да почувстват натиск от значителна обезценка на валутата.

По отношение на общия показател на необслужваните кредити в Централна и Източна Европа, 2013 определено беше дългоочакваната година на стабилизация. След години на ръст с по няколко процентни пункта, общото съотношение на необслужваните кредити не се промени значително през 2013 г. и се стабилизира средно на около 9%.

В случая на Русия, съотношението на необслужваните кредити може да се повиши отново до около 5 до 6 %, докато в Украйна може да нарасне до над 40 %. Все пак влошаването на качеството на активите в Русия и Украйна да бъде по-малко драматично в сравнение с 2008/09, тъй като темповете на растеж на кредитите са останали в границите на едноцифрената или много ниска двуцифрена експанзия.

Възвращаемостта на капитала (RoE) намалява поради по-строгите капиталови изисквания и по-консервативните стратегии на задлъжнялост.

От пика си през 2008 г., общото съотношение на кредитите към депозитите в ЦИЕ се е понижило със 17 процентни пункта до около 98% през 2013 г. и продължава да се задържа доста под общото ниво в еврозоната. В еврозоната нивата също продължиха да намаляват, въпреки че за същия период спадът с е само със 7-9 процентни пункта. Това развитие отразява една по-широка тенденция в световното банково дело, резултат от нарастващия призив за финансиране от депозитната база. Привлечените депозити в ЦИЕ понастоящем са достатъчни, за да финансират възстановяването на икономиката. Банките в Централна и Източна Европа ще бъдат изправени пред по-голям натиск да инвестират привлечената депозитна база в лихвоносни и доходоносни активи през следващите две години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *