Връчиха награди „Компания на годината 2016“

Заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев участва в церемония по връчване на годишните награди „Компания на годината 2016“. Церемонията беше организирана от информационно издание „Business Lady” и Business Lady Club. Партньори на събитието бяха Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Български съвет за устойчиво развитие, Северноамериканско-българска търговска камара, Италианска Търговска Камара в България, Двустранна Търговска Камара България-Румъния и Българска асоциация за управление на хора.

Официално признание и награди за положените усилия и постигнати успехи в различните сфери на икономиката получиха общо 18 компании. Целта на наградите „Компания на годината” е да се даде гласност на добрите бизнес практики, да се популяризира успешната индустрия в световен и локален мащаб, да се фокусира общественото внимание върху иновативните и актуални модели за управление на бизнеса и компанията, като по този начин се поощри предприемачеството сред българската общественост.

Заместник-министър Ганчев връчи призовете в области „Икономика и мениджмънт“ и „Иновации“, като поздрави наградените от него компании „Телепол“ ЕООД и Prime Line Consultants за успехите им в областта на иновациите и бизнес мениджмънта. Той изтъкна, че и двете области са сред най-ефективните фактори за растеж.

Любомир Ганчев предложи на организаторите за следващата година да учредят награда за стартиращи предприятия, защото чрез средства от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) през 2017 г. ще се финансират проекти на стартиращи компании по две процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Насърчаване на предприемачество“. Фокус особено при процедурата за насърчаване на предприемачеството ще бъде поставен върху жените предприемачи, младежи до 29 г. и хора над 50 г., които предприемат първи стъпки в бизнеса. Той изтъкна, че подкрепата за жени предприемачи е в политиките на Министерство на икономиката, което следва визията, начертана и в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 г.

Заместник-министърът уточни, че за изминалия период на планиране Министерство на икономиката, като управляващ орган е постигнал 97 процента усвояемост на средствата по ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г., които реално са разплатени към бенефициентите, а сроковете за плащане са съкратени близо 6-7 пъти. Оперативната програма отговаря на нуждите на фирмите и все повече предприятия кандидатстват с проекти.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *