Все по-голям интерес към фондове в злато и енергетика

Пазарът на взаимни фондове в България се закрепи на малко над 1 млрд. лв. в края на февруари. Това показва месечната статистика на „Дневник“ на база нетна стойност на активите на предлаганите в страната български и чуждестранни колективни схеми по информация от Българската фондова борса, Българската асоциация на управляващите дружества, самите управляващи дружества и банките – дистрибутори на чужди фондове.Пазарът обаче все още е под постигнатите 1.14 млрд. лв. в края на 2007 г., като понижението се дължи на значителната корекция на фондовите борси и изтеглянето на средства от инвеститорите през януари 2008 г.Българските схеми съвсем леко повишават управляваните от тях средства през февруари спрямо януари, докато чуждестранните фондове привличат близо 40 млн. лв. Българските фондове управляват малко над 750 млн. лв. при около 730 млн. месец по-рано. Ръстът се дължи най-вече на новопоявилите се нискорискови и специализирани схеми, както и на средния месечен ръст на местния фондов пазар от около 1%.Чуждестранните схеми са привлекли нови близо 40 млн. лв., или около 20% ръст през февруари Основна част от средствата са влезли в „Пайъниър“ и СГАМ фондове, дистрибутирани съответно от Уникредит Булбанк и Сосиете женерал Експресбанк, които имат и най-голям пазарен дял сред чуждестранните фамилии у нас. Инвеститорите, предпочели чуждестранните схеми, са вложили средствата си във фондове с преобладаващи европейски акции, поясняват от банките дистрибутори. „Нарастват и инвестициите в Equities Gold Mines и Equities Global Energy“ (фондове, инвестиращи в акции на компании от добивния сектор на злато и енергетиката – бел. ред.), допълниха от Сосиете женерал Експресбанк.Интересът към схеми, инвестиращи в компании, добиващи и търгуващи със суровини, е логичен на фона на рекордните цени на петрола, златото и всички стоки през последните месеци. В световен мащаб през последните месеци инвеститорите пренасочиха вложенията си от акции и валути в стоки, което и доведе до рекордния ръст в цените на стоките. Ръст в активите си отчитат и българските фондове „Аврора кепитъл – Global commodity fund“ и „Бенчмарк фонд 4 – Енергетика“.В началото на февруари предлагане започнаха и пет фонда на EFG Mutual Funds, с което чуждестранните фамилии на българския пазар с реално привлечени средства вече са пет заедно със схемите на австрийското „Райфайзен кепитъл мениджмънт“ и „ОТП фонд мениджмънт“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *