Всяка 4-та по-голяма фирма продава онлайн

Информационните технологии навлизат с голяма скорост както в ежедневието ни, така и в бизнеса. Присъствието в интернет вече не се разглежда от компаниите като екстра или като алтернативен канал за продажби.

Мрежата се превръща в задължителен фактор не само за увеличаване на сделките, а дори и за запазване на позициите на твърде конкурентния пазар. Иновациите са основният фактор, чрез който една компания може да се изстреля пред останалите в бранша.

Резултатите от проведено изследване на Националния статистически институт сред предприятията с 10 и повече заети лица показват, че 93,7% от тях използват компютри, като при големите предприятия с над 250 работници относителният дял достига 100%.

Повече от половината от фирмите (50,7%) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с над 250 души персонал (86,3%). На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (81,4%), поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (31,1%), предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (25,9%). Оказва се, че всяка четвърта фирма с над 10 души персонал продава в интернет. Присъстващите в мрежата компании много бързо се увеличават. Причината за това е, че интернет търговията е основна предпоставка за намаляване на разходите, за разрастване на пазара и оптимизиране на бизнес процесите. Данните от проведеното наскоро изследване показват, че преди година едва 8,6% от предприятията са продавали своите продукти и услуги онлайн. Оказва се, че само за година делът на компаниите, които продават в интернет, се е утроил. Голяма част от фирмите, които предлагат онлайн продажби (40%), дават на клиентите възможност да плащат покупките си онлайн с кредитна или дебитна карта, директен дебит или чрез система за електронни разплащания.

Най-много продажби онлайн са осъществени към крайни клиенти (74,2%), но немалко фирми предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на държавни институции (57,6%).

Бизнесът обаче среща сериозни пречки пред осъществяването на електронната търговия, тъй като при голяма част от предприятията продуктите или услугите не са подходящи за продажба по интернет (60,8%), а 26,9% считат, че разходите по внедряване на уеб продажби биха били прекалено високи в сравнение с ползите. През 2015 г. 10,7% от предприятията са осъществили покупки онлайн, като най-активни при използването на електронна търговия за подобряване на своя бизнес са големите предприятия /22,1%/ от които извършват онлайн покупки, а 17,4% продават стоки или услуги по мрежата. Само за година картината сериозно се е променила, което показва с какви бързи темпове се развива онлайн бизнесът.

Проведеното наскоро изследване на НСИ сред фирмите с над 10 души персонал показва, че почти една трета от предприятията (31,7%) използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+), в които 45,9% от предприятията с над 250 работници поддържат свой профил (при 38% година по-рано). Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия (VBox7, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare и др.) с дял от 18,4%, докато при малките предприятия с 10-49 заети лица относителният дял е едва 7,3%, информира в.Стандарт.

Най-активно налагат своето присъствие в мрежата предприятията от секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (88,4%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (73,2%), а най-малко се възползват от тази възможност предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи“ – 37%.

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *