ВУЗ, в който „студент“ ще се изписва с главно „С“

Принципите на  новото обучение в  Международното  висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“/ МВУИЕЛ/ са свързани с най-големия  математик и ръководител  в образованието – роденият в Асеновград  академик Благовест Сендов, един от най-видните българи в областта на математиката, компютърните технологии и образованието. По тези причини той е и  патрон и почетен председател на  висшето  училище. Дълги години акад. Сендов е бил преподавател /на снимката като преподавател/, професор, ректор на СУ „Климент Охридски“, министър на образованието, председател на Народното събрание, председател на БАН,  дипломат… На всяка житейска позиция той е отстоявал новостите и ценностите в науката, образованието и международното сътрудничество. Идеите и иновациите на акад. Сендов в образованието са в основата на проекта за  МВУИЕЛ „Махатма Ганди“.

Важна особеност на бъдещото  специализирано висше учебно заведение е  огромната му  ангажираност с неговите  възпитаници – студенти с главно „С“, като водещата  идея е „Учение цял живот“. Постъпването в МВУИЕЛ ще се предхожда от безплатни лекции за обща технологична грамотност, която ще служи на студентите за добър старт в продължаващо обучение по утвърдени учебни планове. Предвижда се  поддържането на  широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 години след завършването и това ще става чрез дистанционен достъп за  обучение и тестове. Освен задочно обучение е крайно необходимо и т.нар. продължаващо обучение. Водени са и се водят  разговори с престижни западни университети и големи технологични компании за издаване на сертификати и дипломи, при съобразяване с  техните изисквания за учебен процес.

МВУИЕЛ ще обучава, но и ще възпитава студентите за възприемане на най-важното в българските, европейските и глобалните ценности. Предвижда се в програмата да залегнат занимания по формирането  на чувство за „глад за знания“ в студентите чрез специално обучение на преподавателите, а за техния авторитет ще се полагат специални грижи.  Умелото  балансиране на учение, спорт и релакс ще се реализира в самостоятелен спортен комплекс с четири игрища, фитнес зали и кабинети за уелнес процедури.

Разбира се, този проект на висшето училище, реализацията на който се извършва и в момента,  ще следва  добрите практики и най-модерните тенденции в образованието, прилагани в България и по света. Той е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта на създаването на висшето училище е да предостави иновативни образователни услуги, атрактивни за  инициативни и търсещи развитие млади хора, които в бъдеще да намират  квалификационна подкрепа и развитие на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните услуги, особено във висшето образование, са много съществени за привличането и инкорпорирането на квалифицираните специалисти като преподаватели в областта на информационните технологии.

При разработването на проектната идея са оценени анализите и проучванията за потребността от висококвалифицирани специалисти в областта на информатиката, опиращи се и на социологическо проучване от края на 2016 г. на изследователска  асоциация „Неохрон“. Учредителите  разполагат  с необходимата материална база, човешки и технологически ресурси – собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти, за да може да се  организира и предостави висококачествена образователна услуга.,

Проектът предвижда първоначалното финансиране на дейностите да  става   от страна на учредителите, а по-късно ще има  и възможности за осигуряване на собствени приходи, участие в  двустранни и международни програми за насърчаване на образованието в областта на информационните технологии, както и приходи от научно-изследователска и внедрителска дейност

Конкурентната среда, в която висшето училище ще извършва своята дейност, предполага и развитие чрез иновативни методи и технологии, които да бъдат привлекателни за обучаваните студенти и специализанти и в същото време да представляват интерес за работодателите и научните институции. Защото усъвършенстването на образованието е решаващо за развитието както на всеки студент, така и на целия преподавателски състав, а качеството на образование е един от най-важните фактори за постигането на икономически резултати.

В дейностите на бъдещото висше училище ще се обръща особено внимание на хората със специални образователни потребности. Този акцент в особено важен, предвид неглижирането на посочената социална група от страна на другите висши училища. Социалната програма на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е посветена на тематиката за „Е-ученето и намаляване на различията в технологичната грамотност и е-уменията на различните групи хора – младежи, възрастни и хора в неравностойно положение под мотото „Образование и гражданство за дигиталния 21 век”.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *