Външният дълг на България през април e 58,3% от БВП

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България в края на април е 37,601 млрд. евро, което е с 2,2% (844,6 млн. евро) по-малко в сравнение с края на миналата година. Така той представлява 58,3% от прогнозния БВП на страната, на колкото възлизаше и през март, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Вътрешнофирменото кредитиране е 14,310 млрд. евро, което е с 345,6 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2020 г., отчита БНБ

Външният дълг на България през април се задържа на нивото от март – 58,3% от БВП

Снимка: Pixabay

За сравнение, в края на миналата година външният дълг възлезе на 38,445 млрд. евро и представляваше 63,4% от БВП, информира investor.bg.

В БНБ изчисляват, че в края на април дългосрочните задължения са 28,782 млрд. евро (76,5% от брутния дълг, 44,7% от БВП), като намаляват с 492,8 млн. евро (1,7%) спрямо края на 2020 г. (29,275 млрд. евро, 76,1% от дълга, 48,3% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 8,818 млрд. евро (23,5% от брутния дълг, 13,7% от БВП) и намаляват с 351,8 млн. евро (3,8%) спрямо края на 2020 г. (9,170 млрд. евро, 23,9% от дълга, 15,1% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април е 7,399 млрд. евро, като спрямо края на 2020 г. намалява с 20 млн. евро (0,3%).

Външните задължения на сектор Банки са 5,015 млрд. евро и се понижават с 310,2 млн. евро (5,8%) спрямо края на 2020 г.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата през април са 10,875 млрд. евро и намаляват със 168,8 млн. евро (1,5%) спрямо края на 2020 г.

В края на април вътрешнофирменото кредитиране е 14,310 млрд. евро, което е с 345,6 млн. евро (2,4%) по-малко в сравнение с края на 2020 г.

В централната банка отчитат, че в периода от януари до април полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 1,544 млрд. евро, при 1,978 млрд. евро за януари – април 2020 г. От тях 92,6 млн. евро (6% от общия размер) са получени от сектор Държавно управление, 723,1 млн. евро (46,8%) от сектор Банки, 252,3 млн. евро (16,3%) от бизнеса и домакинствата, а 476 млн. евро (30,8%) са вътрешнофирмено кредитиране.

Колко стигна външният дълг на България - Икономика - www.pariteni.bg

Pariteni.bg

През първите четири месеца на годината извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2,197 млрд. евро, при 2,058 млрд. евро за периода от януари до април 2020 г.

Нетният външен дълг в края на април е отрицателен в размер на 3,850 млрд. евро, като намалява с 1,523 млрд. евро (65,4%) спрямо края на 2020 г. (отрицателна стойност от 2,327 млрд. евро).

Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг с 844,6 млн. евро (2,2%), така и на повишението на брутните външни активи с 678,4 млн. евро (1,7%).

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *