Външният дълг стигна 34,115 млрд. евро през март

Външният дълг на България (частен и държавен) се увеличава в брутното си изражение спрямо края на 2017 година и намалява на годишна база (спрямо 31.03.2017), сочат обявените днес данни на БНБ, които се отнасят за първите три месеца на годината. Към 31.03.2018 г. общата задлъжнялост възлиза на 33,3166 млрд. евро (62,1% от прогнозния БВП), като се увеличава слабо със 7,9 млн. евро (с 0,02%) спрямо края на 2017 година. Централната банка обаче отчита намалява със 798,5 млн. евро (спад с 2,3%) на годишна база (към 31.03.2017), когато брутният външен дълг е в размер на 34,1152 млрд. евро. Дългосрочните задължения през март са в размер на 25,4496 млрд. евро (47,4% от БВП и 76,4% от брутния външен дълг), като намаляват с 1,0467 млрд. евро (с 4%) спрямо година по-рано и с 90,8 млн. евро (с 0,4%) спрямо края на 2017 година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 7,867 млрд. евро (14,7% от БВП и 23,6% от брутния външен дълг), повишавайки се с 98,6 млн. евро (с 1,3%) спрямо края на предходната година и с 248,2 млн. евро (с 3,3%) спрямо март 2017 година. Външният брутен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на март е в размер на 5,6595 млрд. евро (10,6% от БВП), намалявайки в рамките на година с 865,1 млн. евро (спад с 13,3%) и с 59,7 млн. евро (с 1,0%) спрямо края на 2017 година.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на март е отрицателен и в размер на 1,1734 млрд. евро, като намалява с 18,1 млн. евро (с 1,6%) спрямо края на предходната година. Това намаляване на външният нетен дълг се дължи на по-голямо нарастване на брутните външни активи (с 26 млн. евро) в сравнение с увеличаването на брутния външен дълги (със 7,9 млн. евро). Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. Спрямо година по-рано нетният външен дълг през март се понижава с 1,5073 млрд. евро.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *