В Бургас подготвят правила за ефективност и прозрачност в публично-частните партньорства

В Бургас се проведе пресконференция за представяне на проекта „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства /ПЧП/ в община Бургас и Югоизточния планов район”, информираха от общината. За неговото изпълнение Община Бургас спечели финансиране по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I. Добро управление, Подприоритет 1.4: Администрацията- партньор на бизнеса. Проектът е на стойност 519 975 лв. и се изпълнява в партньорство с МРРБ. Договорът за него бе разписан през февруари 2009 г. Срокът за изпълнението му е 12 месеца. Параметрите и целите на проекта бяха представени от зам.-кмета на Община Бургас Ивелина Василева и неговият ръководител Атанаска Николова – директор на дирекция „Евроинтеграция” в Община Бургас. Проектът ще създаде условия за повишаване на ефективността при използването на ПЧП в община Бургас, с акцент върху тези в областта на инфраструктурата. Той предвижда повишаване капацитета на общинска администрация, която да се превърне в един по-добър партньор на бизнеса, но в условията на ясни, прозрачни и достъпни правила. Тези правила изготвя Работна група, включваща представители на Община Бургас: Ивелина Василева – заместник-кмет “Евроинтеграция и екология”, Златина Георгиева – директор на Дирекция “Правно-нормативно обслужване”, Веселина Илиева – главен архитект, Ташо Желев – директор на Дирекция “Управление на общинската собственост”, Атанаска Николова – директор на Дирекция „Евроинтеграция”, Даниела Николова – директор на дирекция “Икономика и стопански дейности”, Живко Иванов – директор на общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи”; представители на МРРБ: Калин Рогачев – заместник-министър, Теодор Илиев – държавен експерт „Държавна собственост и жилищна политика”, Деяна Костадинова – началник-отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности”; представители на Общински съвет – Бургас: Златина Дукова, Деян Стойков и Георги Манев, както и външен експерт по публично-частни партньорства – Златина Карова от Софийски университет „Климент Охридски”. Работната група ще изготви ясен механизъм и процедурни правила за ПЧП, които ще бъдат внесени за гласуване в Общински съвет – Бургас.
БГНЕС
Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *