Гергов може и да спечели от делото срещу него

Заведеното от министъра на икономиката Трайчо Трайков дело за връщане на мажоритарния дял на държавата в „Международен панаир Пловдив“ АД може да постигне обратен ефект и да узакони действията по придобиването му от бизнесмена Георги Гергов. Причината е, че в схемата са извършвани дейности, които, макар и понякога по ръба на закона, е вероятно да се окажат законни.
Паралелно завладяване
В края на 2006 г. правителството приема стратегия за преструктуриране на панаира и община Пловдив получава правото да влезе в дружеството чрез посочена от нея компания. Общината няма нужда да избира, защото няколко месеца по-рано е създала дружеството „Пълдин Туринвест“ точно с тази цел. То е публично-частно партньорство с бизнесмена Георги Гергов. Съотношението на дяловете в „Пълдин Туринвест“ първоначално е 75:25 за общината, а делът, който община Пловдив получава в панаира чрез него, е 25%.

В рамките на по-малко от година се извършват няколко процедури по увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“, а паралелно с това правителството на два пъти увеличава капитала и на Международния панаир Пловдив. Така през април 2007 г. „Пълдин Туринвест“ вече има 49% от панаира, но собственик вместо община Пловдив се оказва Георги Гергов. Той вече притежава 75% от смесеното дружество. Процедурата завършва след съдебно решение от началото на 2008 г., с което съдът обезщетява реституционни претенции с акции от панаира. Гергов ги изкупува и се сдобива с 50.36%.

По ръба на закона
В началото на годината пловдивската прокуратура отказа да започне досъдебно производство срещу Георги Гергов заради Пловдивския панаир поради липса на данни за престъпление. Според юристи и сега заведеното от МИЕТ дело е с малки шансове за успех. Възможно е да се търси отговорност от конкретни хора за действията им, но не и връщането на мажоритарния дял на държавата. Сред посочените нередности например е нарушаването на Закона за приватизация, тъй като Пловдивският панаир е в забранителния списък. Но в случая е спорно дали може да се говори за такава, тъй като и според предишно тълкуване на Агенцията по приватизация става дума за публично-частно партньорство. Трудно е да се търси отговорност и от общинския съвет, който допуска Гергов да стане собственик на „Пълдин Туринвест“, тъй като Наказателният кодекс не инкриминира сделките на общините, смята юристът Елеонора Николова.

Филипа Радионова, pari.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *