Глоба €19 000 на ден за авторските права ни сложи ЕК

Глоба в размер на десетки хиляди евро на ден надвисна над изтощената ни хазна. Еврокомисията реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния. Причините за това не са никак изненадващи, защото касаят една от актуалните и парливи теми на днешния ден – авторските права.

Глоба и то не от вчера ни заплашваше, но ние я неглижирахме досега. Еврокомисията сочи, че искът е заради липса на уведомление за цялостно прилагане в националното законодателство на тези държави на общностните разпоредби в областта на съвместното управление на авторското право и сродните му права, и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн, което бе предвидено да се извърши до 10 април миналата година, предаде БТА.
Комисията призовава Съда да наложи финансови глоби на тези четири държави, като за България сумата е 19 121 евро на ден, за Испания е 123 928 евро на ден, за Люксембург е 12 920 евро на ден и за Румъния е 42 377 евро на ден.
Процедурите за нарушение бяха открити през май миналата година. До днес комисията не е получила уведомление, че са предприети необходимите мерки за прилагане на директивата в съответното национално законодателство.
Директивата цели да подобри начина, по който се ръководят всички организации за съвместно управление чрез създаването на общи стандарти за управление, прозрачност и финансова дисциплина. С нея се определят общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.  Директивата е важна част от законодателството за авторското право в Европа, отбелязва ЕК.
Всички организации за съвместно управление трябва да подобрят своите стандарти за управление и за прозрачност, се посочва в съобщението.
Директивата беше приета на 4 февруари 2014 година. С неприемането на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на директивата, или с неуведомяването на ЕК за подобни разпоредби до 10 април 2016 година, България, Испания, Люксембург и Румъния не са изпълнили своите задължения, установява комисията.
Според нашата нормативна уредба обектите на авторското право се определят според  чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Ал. 1 съдържа легалната дефиниция на понятието обект на авторско право – това са произведения на литературата, изкуството или науката, които са резултат от творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. По-нататък в закона следват и примерно (неизчерпателно) изброяване на видовете обекти на авторското право. Авторското право се закриля за определен срок от време. Съществуват и идеи за „вечна“ закрила на авторските права, но те нямат широко разпространение на практика в законодателствата на държавите (Никарагуа). Различните държави предвиждат различен срок на времетраене на авторското право. Обикновено се цели да се защитят интересите на най-близките поколения наследници на автора. Сроковете се колебаят между 25 и 80 години, като тенденцията е за удължаване периода на закрила.
Ели ЯНЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *