Гражданите са по-съвестни от фирмите при връщането на заемите си

Гражданите са по-съвестни от фирмите при връщането на заемите си. В края на 2018 г. делът на лошите кредити на домакинствата намаля до 8,9%, докато проблемните заеми за нефинансовите предприятия имат дял от 13,3%, сочат данните на БНБ.

Резултат с изображение за заеми

Като цяло през 2018 г. продължи тенденцията към подобряване на качеството на активите на банките, които нарастват със 7,8 млрд лв. (+8%) до 105,6 млрд. лв. За година брутният размер на лошите кредити намалява с 1,5 млрд. лв. (-18,1%). С увеличението на доходите и печалбите хората и фирмите изплащат по-редовно заемите си. Наред с това банките приложиха редица мерки за намаляване на проблемните кредити като преструктуриране, отписване на несъбираеми заеми, продажба на кредити и др. Най-голямо намаление на необслужвани кредити е отчетено при тези с просрочие над 1 година, а техният дял в общата сума на лошите заеми намалява до 54,4% (при 57,8% година по-рано).

Успоредно с намаляването на проблемните заеми, общият размер на отпуснатите кредити нарасна със 7,5 млрд. лв. (+9,2%). В резултат в края 2018 г. делът на лошите заеми в общия размер на отпуснатите кредити намалява с 2,6 процентни пункта до 7,6%.

Друга съществена тенденция при банковото кредитиране е по-бързото увеличение на отпуснатите заеми в левове. Във валутната структура на кредитите делът на левовите нарасна до 58,3% (при 53,3% година по-рано), а делът на тези в евро намаля от 42% до 36,5%. Делът на заемите в други валути остава малък – 5,3% (при 4,7% година по-рано), информира в.Труд.

Любопитно е, че се увеличава делът на заемите, които банките отпускат на чуждестранни граждани и фирми. В края на 2018 г. предоставеното на български граждани и фирми финансиране има дял от 85,3%, а отпуснатите средства на чуждестранни лица имат дял от 14,7%. Година по-рано съотношението е било 86% на 14%, сочат данните на БНБ.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *