Груповото финансиране в недвижими имоти достигна 2,5 милиарда долара тази година

Краудфъндинг за недвижими имоти вече е многомилиярдна индустрия, която се очаква да се удвои тази година.

Това, може би, ще изненада мнозина. В момент, в който, мнозина мислят за краудфъндинга като за група приятели, събрали пари за продуцирането на инди филм или издаването на стихосбирка с алтернативни текстове.

Нотрябва да се замислим, че светът на краудфъндинга е много по-голям от Kickstarter.

По светаинвеститорите и купувачите на недвижими имотиизползват краудфъндинга за придобиване на приходи от търговски обекти, както и финансиране на покупка на собствен имот за жилищни нужди. Краудфъндинг индустрията в недвижими имоти през 2014 година отчете 1 милиард долара приходи и се очаква да нарасне до 2,5 милиарда долара през настоящата година. През 2014г. кампаниите за набиране на средства за имотипо този начинса варирали от 100 000 долара до 25 милиона долара

Все още в своето началотази индустрия нараства със скокообразни темпове. В момента съществуват около 85 платформи предлагащи този тип финансиране на недвижими имоти. (източник Massolution)

Инвеститорите използват груповото инвестиране в недвижимости като алтернатива да правят пари от свободните си капитали. Например в платформи като Realty Mogul, много инвеститори правят портфейли, за да инвестират в търговски площис перспективата възвращаемостта да бъде по-голяма и с по-малък риск от други подобни алтернативи за инвестиране.

Предимствата на инвестирането чрез краудфъндинг пред инвестициите в АДСИЦ са бързина и диверсификация. „Технологията ни позволява да оперираме по-бързо и по ефикасно, следейки поведението на другите участници“ (из доклада на Massolution)

Груповото финансиране за търговски и индустриални площи се развива по-бързо от това за жилищни нужди, според същия доклад. В момента груповото инвестиране се разглежда като алтернатива на банковият ипотечен заем, основно от хора купуващи първо жилище. Това подсказва огромният потенциал на тази ниша в недвижимите имоти.

“Краудфъндинга в жилищни имоти има огромен потенциал, като заместител на банковата ипотека. Трилионен пазар отворен към платформите за финансиране.“ (според същия доклад). Един добър пример за платформа в жилищните имоти е LendInvest, работеща в Обединенот о кралство. Платформата генерира 240 милиона долара оборотв жилищни ипотекипрез изминалата година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *