Дават 5 млн. лв. за иновативни проекти на малки и средни фирми

Това информираха от пресцентъра на агенцията.
 
Бюджетът на НИФ за текущата година възлиза на 5 млн. лв. Стратегическата цел на Фонда е повишаване на конкурентоспособността у нас чрез стимулирането на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията. Освен това – създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация, обясняват от ИАНМСП.
В конкурса могат да участват два типа проекта – научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост. Крайният срок за приемане на заявления е 17:30 часа на 31 октомври 2012 г.
Максималната стойност на субсидията при научноизследователските  развойни проекти (НИРД) е 500 хил. лв. Срокът на реализация е от 12 до 36 месеца. Проектите в тази област се състоят от две категории задачи – индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава съответно 50% – за индустриални научни изследвания, и 25% – за експериментално развитие.
При проектите  за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 хил. лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.
И при двата вида проекти  установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.
За субсидия могат  да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на страната. Условието е те да реализират тези проекти сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, Българската академия на науките (БАН), научни организации или колективи.
В конкурсната сесия могат да кандидатстват и български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА, с оглед получаване на финансиране.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *