Данък удря доходите от печалби над 30 лв.

Данък върху доходите ще се плаща за печалби на стойност над 30 лв. от игри, които не са хазартни. Тази промяна в закона за облагане доходите на физическите лица, влиза в сила от 1 януари 2017 г., стана ясно на семинар на НАП за промени в данъчните закони, които влизат в сила от 2017 г. Без данък, както и досега, няма да се облагат печалби от хазартни игри. Без данъци ще бъдат и печалби от игри, които се раздават на случаен принцип, или от автомати, които обаче са с незначителна стойност – под 30 лв. Друга промяна, е че няма да се облагат наградите на ученици от участие в олимпиади и конкурси.

За облекченията, които са ползвани от хората, чрез техните работодатели, вече няма да е необходимо да представят документи и в годишната си данъчна декларация, гласи друга промяна в закона. Ще трябва де се попълни само общата таблица за данъчните облекчения. За да се ползва облекчението чрез работодателя обаче работникът трябва да му даде декларация, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подаде годишна данъчна декларация за доходите си.

Друга промяна, е че през 2017 г. хората ще може да подадат коригираща декларация за доходите си в срок до 30 септември, ако са допуснали грешка в декларацията, която са пуснали до 2 май (30 април е неделя, а 1 май е официален почивен ден). Ако годишната данъчна декларация се подаде до 31 март по интернет и налогът се плати до 2 май, се ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв.
Има нови правила и за апортните вноски. Ако човек направи апортна вноска в капитала на фирма, но тя веднага продаде актива и намали капитала си, това ще се счита да доход на физическото лице и ще трябва да се плати данък.

От 2017 г. има и ново облекчение – ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. – в началото на 2018 г., като няма да е необходимо да се представят никакви документи са направените безкасови плащания. Това облекчение обаче не може да се ползва от едноличните търговци. През 2017 г. едноличните търговци ще трябва да платят данъка си за първото тримесечие до 30 април, предвижда друга промяна в закона.

От 2017 г. за такситата ще се плаща патентен данък. Като за такситата, които са на еднолични търговци, патентната дейност ще трябва да се обяви и в годишната данъчна декларация.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *