Два фонда ще спасяват банки и инвестиционни посредници

Депутатите гласуваха създаването на два фонда, които ще спасяват банки и други кредитни институции, изпаднали в затруднено положение.

Създаване наФонд за преструктуриране на банки, който се управлява от УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, гласува парламентът с одобрения на първо четене правителствен законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

В него респективно се предвижда да има иФонд за преструктуриране на инвестиционните посредници, управляван от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в който се събират и вноски от инвестиционните посредници, попадащи в обхвата на законопроекта.

В документа е разписано задължение наБНБ да извършва преглед на качеството на активитена цялата банковата система, включително проверка на качеството и адекватността на използваните оценки за стойност на активите, приетите обезпечения и практиките по обeзценяване и провизиране, при участие на независими външни лица с висока професионална репутация.

КФН ще организира преглед на активите на пенсионните фондовеи на балансите на застрахователите при участие на независими външни лица и институции с висока професионална репутация.

В съответствие с европейска директива се въвеждатдва допълнителни инструмента за преструктуриране- инструмент за държавна капиталова подкрепа и инструмент за временна държавна собственост, които представляват държавни инструменти за финансова стабилизация.

Компетентен орган за вземане на решение за прилагане на тези инструменти е Министерският съвет по предложение на министъра на финансите.

Като орган за преструктуриране на банки депутатите определиха БНБ, а КФН – за преструктуриране на инвестиционни посредници. Те ще трябва да информират министъра на финансите за решенията си.

Законопроектът въвеждаизисквания към банките и инвестиционните посредницида изготвят и актуализират планове за възстановяване с мерки и процедури за ранни действия в случай на влошаване на финансовото им състояние, както и да изготвят планове за преструктуриране като се сведат до минимум загубите за данъкоплатците и се запазят основните критични за дейността на институцията функции.

Георги Търновалийски (БСП) очерта два проблема в проекта – заложен конфликт на интереси и липса на отговорност.

„Управителните тела на банките ще останат с впечатление, чекаквото и да правят, държавата ще трябва да ги спасява, ще има фонд, който трябва да ги спасява“, отбеляза той.

Търновалийски подчерта, че цената ще я плащат българските данъкоплатци.

Правилният подход, според левицата, е да има пазарни отношения, които да предвиждат възможност за фалит на банки или оздравяване със средства на акционерите или на пазара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *