Депозитите набъбнали с 8.3% в края на юни

В края на юни 2010 г. депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 12.740 млн. броя. Те намаляват с 1.3% спрямо юни 2009 г. при годишен темп на прираст от 0.4% в края на март т.г. Общият им размер e 37.605 млрд. лева. Той нараства с 8.3% на  годишна база в сравнение  със 7.3%  годишен ръст в  края на март т.г., отчитат от Българската национална банка /БНБ/.

В края на юни 2010 г. броят на тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 1.3%, а размерът им нараства с 1.3%. 
Броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 1.2%, като те достигат 12.291 млн.  броя  при 0.6%  годишен  ръст  в  края  на март  т.г. При Нефинансовите  предприятия  броят  на  депозитите  се понижава с 3.4% спрямо края на същото тримесечие на 2009 г., като те достигат 449.4 хил.бр., при годишен спад от 3% в края на март 2010 г. 
Размерът на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 25.539 млрд. лева в края на юни т.г., като нараства с 13.4% на  годишна база при 12%  годишен ръст в  края на март  т.г. В  края на юни 2010  г. броят на  тези депозити спрямо края на предходното тримесечие намалява с 1.3%, а размерът им нараства с 2%. 
В края на второто тримесечие на т.г. депозитите на сектор Нефинансови предприятия възлизат на 12.067 млрд. лева. На  годишна база те намаляват с 1.1%, при 1.2%  годишен спад в края на предходното тримесечие. Броят на тези депозити спрямо края на март 2010 г. се понижава с 0.8%, а обемът им – с 0.2%.
Към  края  на  второто  тримесечие  на  т.г.  общият  брой  кредити  на  сектори  Нефинансови  предприятия и Домакинства и НТООД е 2.945 млн. броя. На годишна база той намалява с 2.6%, в сравнение с 1% годишен спад в края на март т.г. Общият им размер e 49.923 млрд. лева, като нараства с 2.2% на годишна база в сравнение с 2.3% годишен  ръст  към  края  на  март  т.г. 
В  края  на  юни 2010  г.  броят  на  тези  кредити  спрямо  края  на  предходното тримесечие намалява с 1.2%, а размерът им нараства с 0.2%.  В края на юни т.г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява с 2.6% на годишна база, като те достигат 2.819 млн.  броя,  при 1%  годишен  спад  в  края  на  първото  тримесечие  на 2010  г. При Нефинансовите предприятия броят на кредитите намалява на  годишна база с 1.9% в края на юни т.г., като достига 126.3 хил. бр., при годишно понижение от 2.4% в края на предходното тримесечие.
Размерът  на  кредитите  на  сектор Домакинства  и НТООД  нараства  на  годишна  база  с 3.7%  при 4.4%  годишен ръст към края на предходното тримесечие достигайки 19.074 млрд. лева. В края на юни т.г. в сравнение с края на март 2010 г. броят на тези кредити намалява с 1.3%, а размерът им нараства с 0.1%. 
Размерът на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 1.2% на годишна база, като те достигат 30.848  млрд.  лева,  в  сравнение  с 1.1%  годишен  ръст  към  края  на  март 2010  г.  Броят  на  кредитите  на Нефинансовите предприятия спрямо края на предходното тримесечие се повишава с 0.5%, а размерът им – с 0.3%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *