Депозитите на неправителствения сектор са 78.769 млрд. лв.

В края на февруари 2019 г. според данни на БНБ депозитите на неправителствения сектор са 78.769 млрд. лв. (68.1% от БВП), като годишното им увеличение е 9.1% (8.6% годишно повишение през януари 2019 година).

Резултат с изображение за бнб

Депозитите на Нефинансови предприятия са 23.403 млрд. лв. (20.2% от БВП) в края на февруари 2019 година. В сравнение съссъщия месец на 2018 г. те се увеличават с 8.1% (6.2% годишно повишение през януари 2019 година).

Депозититена финансовите предприятия нарастват с 29.6% на годишна база през февруари 2019 година (32.2% годишноповишение през януари 2019 г.) и в края на месеца достигат 3.323 млрд. лв. (2.9% от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 52.043 млрд. лв. (45% от БВП) в края на февруари 2019 година. Те се увеличават с8.5% спрямо същия месец на 2018 г. (8.5% годишно нарастване през януари 2019 година), информира economynews.bg.

Нетните вътрешни активи са 58.263 млрд. лв. в края на февруари 2019 година. Те се увеличават с 10.3%спрямо същия месец на 2018 г. (11% годишно повишение през януари 2019 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 57.937 млрд. лв. и нараства спрямо февруари 2018 г. със 7.7% (8.6% годишно увеличение през януари 2019 година).

През февруари 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9.3%, като достигат 59.501 млрд. лв. (9.1% годишно увеличение през януари 2019 година).

Кредити

В края на февруари 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 57.935 млрд. лв. (50.1% от БВП) при 57.665 млрд. лв. към януари 2019 г. (49.9% от БВП).  През февруари 2019 г. те се увеличават на годишна база с 8.7% (8.5% годишно повишение през януари 2019 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 296.3 млн. лева.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 298.6 млн. лв. (в т. ч. 32.5 млн. лв. през февруари 2019 година), а обратно изкупените кредити – 2.3 млн. лв. (през февруари 2019 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 6.2% на годишна база през февруари 2019 г. (5.8% годишно повишение през януари 2019 г.) и в края на месеца достигат 33.109 млрд. лв. (28.6% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.934 млрд. лв. (19% от БВП) в края на февруари 2019 година. Спрямо същия месец на2018 г. те се увеличават с 10.7% (10.8% годишно повишение през януари 2019 година). В края на февруари 2019 г.жилищните кредити са 10.626 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.3% (11.1% годишно увеличение презянуари 2019 година). Потребителските кредити възлизат на 9.207 млрд. лв. и се увеличават със 17.7% спрямофевруари 2018 г. (17.6% годишно повишение през януари 2019 година). На годишна база другите кредити9намаляват с 32.3% (27.5% годишно понижение през януари 2019 г.), като достигат  775.7 млн.лева, информира economynews.bg.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.892 млрд. лв. (2.5% от БВП) в края на февруари 2019 година. В сравнение с февруари 2018 г. те се увеличават с 25.7% (24.7% годишно повишение през януари2019 година).

Нетните чуждестранни активи са 57.325 млрд. лв. в края на отчетния месец при 55.864 млрд. лв. в края наянуари 2019 година, като нарастват с 9.9% в сравнение с февруари 2018 г. (7.9% годишно повишение презянуари 2019 година).

През февруари 2019 г. чуждестранните активи се увеличават с 9.6% (7.8% годишен ръстпрез януари 2019 г.), като достигат 66.864 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.539 млрд. лв. и на годишнабаза нарастват със 7.9% (7.2% годишно повишение през януари 2019 година).

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *