Дефицит от 5,5 на сто във външноикономическия баланс е постижение

До 1,8 на сто бюджетен дефицит през тази година може да си позволи правителството, без да бъде застрашена стабилността на фискалната политика. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на пресконференция по повод резултатите от приключилия редовен годишен преглед на МВФ на икономическата ситуация у нас. Заедно с премиера Бойко Борисов и заместник-министрите на финансите Ана Михайлова и Владислав Горанов, министър Дянков коментира резултатите от мисията на МВФ, която се проведе в периода 18 февруари-1 март. Намаляване на дефицита по текущата сметка с 3 на сто през 2010 г. – от 8,5 на 5,5%, прогнозират експертите на МВФ, към които се присъединиха и експерти на Световната банка, ЕЦБ и Европейската комисия. Рязкото съкращаване на разходите през втората половина на 2009 г., заедно с реформите в данъчната администрация и митниците, спомогна за овладяване на касовия бюджетен дефицит до 0,8 процента от БВП, въпреки че размерът на натрупаните просрочени задължения към края на годината повиши дефицита до около 1,9 процента от БВП на начислена база на отчитане, се посочва в заключенията на МВФ. Мисията прогнозира 1,8% касов дефицит за 2010 г. От ключово значение е предвидените в бюджета лимити за разходите да се спазват строго, а фискалната дисциплина ще остане важна опора за валутния борд, подчертават още експертите на МВФ. Прогнозата на мисията е реалният БВП на България да се повиши с 0,2 на сто през настоящата година. За да се приспособи към ниския приток на капитали, частният сектор ще трябва да прехвърли ресурси от неекспортно ориентирани сектори като строителството, търговията с недвижими имоти и банковото дело, към експортно ориентираните сектори на икономиката. За целта заплатите ще трябва да се повишават с умерен темп, посочват от МВФ. Сред препоръките на МВФ са още рационализиране на публичната администрация и повишаването на нейната ефективност, включително при усвояването на европейските фондове; удържането на ръста на заплатите в публичния сектор, което ще доведе до ограничаване на разходите, ще спомогне за ограничаване на ръста на заплатите в цялата икономика и за увеличаване на конкурентоспособността на икономиката. От МВФ подкрепят виждането на българското правителство за необходимостта от спешни реформи в социалноосигурителните системи и здравеопазването. „В системата на здравеопазването деформираните стимули доведоха до разрастване броя на болниците и увеличаване на финансовия натиск, макар че удовлетворението от качеството на здравните услуги остава ниско. Необходима е комплексна здравна реформа с оглед подобряването на ефективността и качеството в системата на здравеопазването”, посочват от Фонда. Прегледът отчита и 17 на сто съотношение на общата капиталова адекватност на банковата система на страната, което е доста над регулаторния минимум от 12% процента за страната и 8% за ЕС. По оценката на експертите от МВФ, през 2010 г. България може да си позволи максимален дефицит от БВП в размер на 1,8 на сто, информира вицепремиерът Симеон Дянков. МВФ прогнозира и 0,2% ръст на икономиката, което плътно се доближава до прогнозата на правителството от 0,3 на сто. Напълно съвпадат прогнозите на МВФ и кабинета за инфлацията, а дефицитът от 5,5 на сто във външноикономическия баланс е огромно постижение, допълни министър Дянков като припомни, че това е един от критериите за влизане в ERM II. „Това ни дава основание да сме още по-оптимистични за членството ни в междинния валутен механизъм”, подчерта той пред медиите. Правителството е получило поздравления за започналата реформа в здравеопазването, тъй като достъпът на здравни услуги и тяхното качество не са се подобрили през изминалите години. „Това не е само фискална реформа, а реформа за подобряване на българското здравеопазване, коментира още министър Дянков.    Конвергентната програма на България е много добър аналитичен документ е оценката на експертите от МВФ, информира заместник-министърът на финансите Ана Михайлова. Правителството е получило висока оценка за качеството на документа, който е един от най-добрите, представени пред Европейската комисия. Правителството не трябва да отстъпва назад от предприетите реформи за подобряване на достъпа до здравни услуги, както и за повишаването на стабилността на социалноосигурителните системи, са констатирали още експертите от МВФ.  

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *