Децата и интернет

Интервюирани са 800 деца, ползващи Интернет,
на възраст между 12 и 18 години, в училища и Интернет-клубове,
в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

Интернет като част от живота на децата
През 21 век компютърните технологии се развиват с все по-бързи темпове и са неизменна част от живота на много хора. Ежедневното използване на компютрите често е свързано с ежедневно използване и на Интернет. В този смисъл понятията компютър и Интернет са неразделна част от бита на модерния човек, превръщайки го в част от глобалната електронна общност. Съвременните деца от ранна възраст се сблъскват с компютрите и глобалната мрежа – под влияние на своите родители, връстници и учители. Децата придобиват първите си впечатления от компютрите, дори преди да се научат да четат и да пишат. Ето защо персоналните компютри и Мрежата се превръщат във важен фактор, формиращ личността и поведението на подрастващите. Днес да ползваш компютър е не само нещо модерно, но и необходимо. Възможностите, които предоставя Интернет са почти неограничени. В тях се включват безплатна, лесно достъпна и бърза информация и комуникация, както и достъп до безбройни по тип и качество услуги или развлечения. В наши дни компютърът е универсален домашен център за забавление, комуникация и работа. Наред с плюсовете тези технологии крият и не малко рискове. Все по-често започва да се говори за компютърна зависимост, като в някои страни се откриват центрове за лечение на такива хора.
Българските деца, живеещи в големите градове не правят изключение от световните тенденции за интензивно използване на компютри във всекидневието. 91% от интервюираните ползват Интернет всеки ден, а 8% – почти всеки ден. Едва 1% от подрастващите прекарват в Мрежата по-рядко от веднъж седмично.
Момчетата, младежите на възраст между 15 и 18 години, както и тези, които имат самостоятелна стая и личен компютър вкъщи, ползват Интернет по-често от останалите.
В сравнение с март 2006 г., в момента делът на подрастващите, използващи Интернет всеки ден е нараснал с 28 пункта (от 63% на 91%).
Мнозинството от децата предпочитат да се включват в Мрежата от домашните си компютри или гостувайки при приятели. Училището е мястото, където интервюираните най-рядко използват Интернет.
През последните три години със 17% са се увеличили децата, които разполагат с личен компютър вкъщи (от 60% на 77%). За същия период с 38% са се увеличили потребителите на Интернет в домашни условия (от 55% на 93%), за сметка на намаляването на посещенията в специализираните клубове (от 54% на 12%). Тези факти показват не само интензивността, с която глобалната мрежа навлиза в домовете на хората, но са и индикатор, че до известна степен намалява контролът над поведението на децата в Мрежата. Докато в Интернет-клубовете все пак някакъв контрол има, оставените без надзор в собствената си стая деца са свободни да ползват Интернет за каквото си искат.
Сериозността на този проблем се подчертава и от мненията на 80% от интервюираните, които твърдят, че на домашните им компютри няма инсталирани програми за родителски контрол.
По данните от изследването лесно можем да изчислим, колко време децата прекарват в Интернет, като през това време родителите, които не са взели мерки за контрол, могат да разчитат само на тяхната честна дума, че няма да посещават неподходящи сайтове. През делничните дни, по време на двата учебни срока, учениците прекарват пред мониторите средно по 3 часа и половина на ден, а през уикендите престоят в Интернет се увеличава средно с час и половина. През ваканциите, когато децата разполагат с много свободно време, заседяването пред компютъра достига до 6 часа на ден. В сравнение с март 2006 г., днес престоят пред компютрите се е увеличил средно с 1 час през делнични дни, след училище, а през почивните дни и през ваканциите – с час и половина. В страни като Тайланд например, толкова продължително използване на компютър се смята за зависимост и подлежи на лечение.
Най-интензивни компютърни занимания имат момчетата и децата разполагащи със собствена стая вкъщи. Времето, което те прекарват в Мрежата е средно с 30-40 минути повече, отколкото на останалите, участвали в изследването.
Най-активната част от денонощието е времето между 17 часа и полунощ, когато пред мониторите застават над две трети от децата. Това за пореден път поставя въпросите за степента на родителския контрол и за мерките, които трябва да се предприемат. Особено тревожна е констатацията, че през ваканциите 11% от децата прекарват най-много време в Интернет след полунощ.
Децата признават, че в Мрежата са попадали на:

Материали с порнографско съдържание – 58% от интервюираните;

Покани за срещи от виртуални познати – 51% от интервюираните;

Материали, съдържащи насилие – 37% от интервюираните;

Покани за виртуален секс – 26% от интервюираните;

Материали, враждебни по отношение на етноси и религии – 24% от интервюираните;

Информация за разпространение на наркотици – 14% от интервюираните.

Поведението на децата в Интернет и общуването онлайн
Както и през 2006 г., така и сега, децата използват Интернет предимно за онлайн общуване с други хора (98%) и за сваляне на музика, филми, игри и програми (98%). Най-големи фенове на Интернет комуникациите са момичетата и децата във възрастовата група 15–18 години. Най-непопулярните занимания са пазаруването и обучението в Мрежата.
Писмената комуникация (посредством текстови съобщения) доминира вербалната и визуалната в навиците за онлайн общуване на децата. Гласовата и видеовръзката са предпочитани предимно от момчетата.
Когато общуват в Интернет, децата най-често:

се представят с име различно от истинското им;

се представят за по-големи отколкото са всъщност;

казват, че живеят в различен квартал или град.

Така постъпват предимно най-уязвимите групи деца – момичетата и интервюираните във възрастова група 12-14 години, като скриването на истинската самоличност и личните данни им носи чувство за по-голяма защитеност в контактите си с непознати.
Малък дял от подрастващите се представят за по-малки, отколкото са в действителност, или за хора от противоположния пол.
Преобладаващите псевдоними, които децата използват при общуване с други хора са лични имена или производни на тях (30%), псевдоними имащи смисъл само за използващите ги (27%), имена на герои от компютърни игри или филми (18%). 11% от подрастващите използват алтернативни имена с открито сексуални послания, а 3% – такива изразяващи агресия и насилие.
Интервюираните признават, че през последната година са се запознали средно с по 53 души в Интернет, като най-активни в запознанствата са били момчетата и децата на възраст между 12 и 14 години. В 15% от случаите, след запознанството в Интернет е последвала среща със съответния човек.
При запознанства онлайн най-разпространената практика е децата да покажат своя снимка или видео на отсрещната страна. Такова е поведението на 73% от участвалите в изследването. 45% от интервюираните не виждат нищо лошо в това да се срещат с хора, с които са се запознали в Интернет. Със сигурност действителният им дял е по-висок от регистрирания в изследването, защото част от тези деца премълчават истината.
Почти всички интервюирани (95%) никога не са давали при запознанство домашния си адрес, а почти три четвърти – домашния си телефон. Децата се притесняват от една страна дали родителите им ще одобрят техните интернет приятели, а от друга – да не би жилището им да пострада.
Още при първия контакт с непознат в Интернет, над половината от децата (58%) споделят истинското си име, а 36% показват своя снимка или видео в реално време. По-предпазливи са, когато дават телефонния си номер – една пета от учениците дават номера си след повече от една седмица от запознанството. 35% от участвалите в изследването осъществяват първата среща с познат от Интернет след повече от една седмица от първия им разговор, а едва 9% – след няколко дни.
На срещите с виртуални познати 32% от децата най-често са придружавани от свои приятели, съученици, братя или сестри. Доста голям дял (19%) ходят сами на подобни срещи.
Преобладаващата част от участвалите в изследването (87%), обсъждат с приятели срещите си с интернет-познати. Децата твърде малко разговарят с родителите си за подобни преживявания, като майките са три пъти по-предпочитан събеседник, отколкото бащите (17%:6%). Момичетата и децата от възрастовата група 12-14 години в по-голяма степен от останалите са склонни да се доверят на родителите си за подобни срещи.
На една пета от интервюираните им се е случвало, някои от хората, с които са се срещали, да са излъгали за истинската си възраст, а всеки десети е бил обект на лоши намерения.
Натрапниците във виртуалното пространство са често срещано явление. За такива случаи споделят 41% от децата участвали в изследването. През последната година на тях им се е случвало непознати да ги заговарят настойчиво и против волята им.
Натрапниците:

искат снимка на децата – в 88% от случаите;

уговарят ги за среща – в 76% от случаите;

искат лични данни, телефон или домашен адрес – в 74% от случаите;

опитват се да разговарят на теми, свързани със секс – в 68% от случаите;

предлагат порнографски материали – в 38% от случаите;

предлагат на децата наркотици – в 19% от случаите.

Докато е само във фазата на виртуално общуване подобно поведение не плаши децата. 78% от участвалите в изследването твърдят, че не обръщат внимание на натрапниците, т.е. тяхното поведение и искания не ги плашат. Следователно истинската заплаха се крие не в хора с откровено агресивно поведение във виртуалното пространство, а в такива, които любезно и търпеливо общуват с децата, а проявяват истинските си намерения при среща, когато останат насаме с тях.
Регистрирахме зависимост между псевдонимите, които децата използват и честотата на получаваните от тях неприлични предложения и покани за секс. Онези, които се представят с псевдоними, имащи открито сексуален контекст, по-често от останалите са били обект на сексуални предложения. Тези деца по-често от останалите признават, че хората, с които са се срещали, са имали лоши намерения към тях.
Преценки на децата за опасностите, които крие Интернет
Децата не си дават ясна сметка за опасностите, които крие за тях Интернет. На въпрос, на който сами трябва да дефинират опасните за тях неща в Мрежата, преобладаващите отговори са свързани със сигурността на компютрите им (вируси и зловреден софтуер според 41%), а не с личната им безопасност. Почти четири пъти по-малко (12%) са онези, които смятат за опасни контактите с непознати хора.
Зависимостта от компютъра изобщо не е възприемана, като опасност от подрастващите. Едва 2% смятат, че пристрастяването е вредно за тях.
Според една трета от интервюираните, в Интернет няма нищо, което да ги застрашава.
Децата се чувстват защитени от анонимността, която им предлага Интернет, но не осъзнават, че когато се срещат на живо с познатите си от чата, те вече не са във виртуалното пространство, а в реалния живот. 69% от участвалите в изследването смятат, че е опасно да се срещат с хора, с които са се запознали във виртуалното пространство, но въпреки това много от тях го правят.
93% от учениците твърдят, че са запознати с мерките за безопасност при работа с Интернет. Основните им източници на информация са приятелите (55%), родителите (55%), училището (49%), от сайтове и статии в Интернет (40%), телевизия (37%). Най-малко популярните източници са радиото, пресата и специализираните брошури и листовки.

ЕДНОМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Колко често ползвате Интернет?

Всеки ден

90.6%

Няколко пъти в седмицата

8.4%

Няколко пъти в месеца

0.9%

Веднъж месечно

0.1%

общо

100%

Колко често ползвате Интернет на всяко едно от следните места:

Често

Рядко

Никога

общо

Вкъщи

93.3%

4.0%

2.8%

100%

В училище

5.3%

57.3%

37.5%

100%

В Интернет-кафе/клуб

12.4%

37.3%

50.4%

100%

На гости при приятел/приятелка

18.6%

53.3%

28.1%

100%

Приблизително колко време обикновено прекарвате в Интернет:
(средно)

През делничните дни в учебно време

3 ч. и 35 мин.

През почивните дни в учебно време

5 ч. и 08 мин.

През ваканциите

6 ч. и 00 мин.

Обикновено по кое време на денонощието прекарвате най-много време в Интернет?

Преди обед (между 8 и 12 ч.)

След обед
(между 12 и 17 ч.)

Вечер
(между 17 и 21 ч.)

До полунощ (21 – 0 ч.)

След полунощ (след 0 ч.)

общо

През делничните дни в учебно време

9.3%

13.0%

48.0%

28.2%

1.5%

100%

През почивните дни в учебно време

6.1%

19.0%

35.9%

34.8%

4.1%

100%

През ваканциите

6.8%

17.5%

24.7%

40.2%

10.9%

100%

Кое от изброените по-долу неща правите, когато сте в Интернет?

Често

Рядко

Никога

общо

Играя онлайн игри

51.4%

30.5%

18.1%

100%

Свалям музика, филми, игри и програми

83.9%

13.6%

2.5%

100%

Търся информация, която не е свързана с училище

57.8%

33.1%

9.1%

100%

Търся информация, свързана с училище

31.3%

55.5%

13.3%

100%

Обучавам се по Интернет (курсове, регистрация за изпити и др.)

5.1%

12.8%

82.1%

100%

Ползвам електронна поща (е-mail)

39.8%

47.9%

12.4%

100%

Сърфирам

67.0%

24.1%

8.9%

100%

Пазарувам онлайн

6.5%

10.4%

83.1%

100%

Общувам с други хора онлайн (чрез Skype, ICQ, форуми, блогове и др.)

94.3%

4.0%

1.8%

100%

Как обикновено общувате онлайн с други хора в Интернет?

Често

Рядко

Никога

общо

Само чрез текстови съобщения

90.1%

7.8%

2.1%

100%

С гласова връзка

40.3%

40.8%

19.0%

100%

С гласова и видео връзка

22.3%

37.9%

39.9%

100%

Когато общувате с други хора в Интернет колко често:

Често

Рядко

Никога

общо

се представяте за по-голям/по-голяма, отколкото сте

12.0%

23.5%

64.5%

100%

се представяте за по-малък/по-малка, отколкото сте

1.0%

3.1%

95.9%

100%

се представяте за човек от другия пол

0.8%

5.6%

93.6%

100%

се представяте за жител на друг квартал или град

8.8%

23.4%

67.9%

100%

си измисляте интереси/хоби, различни от истинските

4.0%

12.0%

84.0%

100%

се представяте с друго име (не с вашето истинско)

17.1%

24.9%

58.0%

100%

Колко често през последната година ви се е случвало:

Често

Рядко

Никога

общо

да дадете телефонния си номер на хора, с които сте се запознали в Интернет

6.1%

22.1%

71.8%

100%

да дадете домашния си адрес на хора, с които сте се запознали в Интернет

0.1%

5.4%

94.5%

100%

да дадете своя e-mail на хора, с които сте се запознали в Интернет

16.6%

36.4%

47.0%

100%

да покажете своя снимка или видео на хора, с които сте се запознали в Интернет

42.4%

31.0%

26.6%

100%

да се срещнете лично с хора, с които сте се запознали в Интернет

11.3%

34.0%

54.8%

100%

Обикновено колко време, след като се запознаете с някого в Интернет, правите всяко едно от изброеното по-долу:

При първото ни общуване (същия ден)

След няколко дни (между 2 и 7 дни)

След няколко седмици (между 2 и 3 седмици)

След месец и повече

Никога

общо

Казвате му истинското си име/имена

57.6%

16.8%

8.4%

4.5%

12.8%

100%

Давате му e-mail адреса си

14.4%

16.9%

19.0%

7.5%

42.3%

100%

Давате му телефонния си номер

3.3%

10.5%

13.0%

9.0%

64.3%

100%

Давате му домашния си адрес

.1%

1.3%

7.5%

4.0%

87.1%

100%

Показвате му своя фотография/видео

36.1%

21.1%

9.5%

7.1%

26.1%

100%

Срещате се с него/нея

1.0%

8.9%

14.9%

20.5%

54.8%

100%

Приблизително с колко човека, сте се запознали в Интернет през последната година?

среден брой

53

С колко от хората, с които сте се запознали в Интернет през последната година, сте се срещали лично?

среден брой

8

С кого обикновено отивате на среща с човек, с когото сте се запознали в Интернет?

С приятел/приятелка

27.4%

Сам

19.3%

Със съученик/съученичка

2.3%

С брат/сестра

0.9%

С майка/баща

0.4%

С друг близък възрастен човек

0.5%

Не ходя на такива срещи

49.1%

общо

100%

Случвало ли ви се е някой от хората, с когото сте се запознали в Интернет и с когото сте се срещали:

Често

Рядко

Никога

общо

да се е оказал по-млад, отколкото ви се е представил в Интернет

6.4%

15.1%

78.5%

100%

да се е оказал по-възрастен, отколкото ви се е представил в Интернет

5.4%

16.4%

78.2%

100%

да се е оказал с пол, различен от този, за който ви се е представил в Интернет

0.8%

5.4%

93.8%

100%

да е имал лоши намерения към вас

4.2%

6.3%

89.6%

100%

С кого обикновено споделяте за срещите си с хора, с които сте се запознали в Интернет?

С приятел / приятелка

87.3%

С майка ми

17.1%

С брат / сестра

10.6%

С баща ми

5.7%

С други роднини

3.1%

Не споделям с никого

7.2%

Случвало ли ви се е през последната година някой настойчиво и против вашата воля да се опитва да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н.?

Често

17.0%

Рядко

23.8%

Никога

59.1%

Общо

100%

Въпросът се задава само на отговорилите положително на в.15

Случвало ли ви се е да се уплашите, когато някой настойчиво и против вашата воля се опитва да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н.?

Често

1.8%

Рядко

20.2%

Никога

78.0%

Общо

100%

Въпросът е задаван само на отговорилите, че някой настойчиво и против тяхната воля се е опитвал да разговаря с тях в Интернет

Когато някой настойчиво и против вашата воля се е опитвал да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н., случвало ли ви се е:

Често

Рядко

Никога

общо

да е искал да разговаряте на теми, свързани със секс

32.7%

34.9%

32.4%

100%

да ви е уговарял да се срещнете

38.7%

37.2%

24.1%

100%

да ви е искал ваши лични данни, като например телефонен номер или домашен адрес

35.2%

38.5%

26.3%

100%

да ви е искал снимка

71.6%

16.8%

11.6%

100%

да е искал да ви подари нещо

6.5%

8.6%

84.9%

100%

да ви е изпращал порнографски материали (с голи хора или с хора, които правят секс)

13.5%

24.2%

62.4%

100%

да е искал да разговаряте на теми, свързани с наркотици

7.4%

11.3%

81.3%

100%

да е искал да разговаряте на теми, свързани с религии, секти и т.н.

3.1%

5.5%

91.4%

100%

При работа в Интернет попадате ли на:

Често

Рядко

Никога

общо

Верижни писма или спам

62.4%

16.9%

20.8%

100%

Обещания за лесна печалба

38.5%

23.6%

37.9%

100%

Покани за срещи от виртуални познати

18.8%

32.0%

49.3%

100%

Информация за разпространение на наркотици

4.4%

9.8%

85.9%

100%

Материали, съдържащи насилие

13.1%

24.0%

62.9%

100%

Материали, враждебни по отношение на етноси и религии

7.4%

17.0%

75.6%

100%

Материали с порнографско съдържание

30.9%

27.5%

41.6%

100%

Покани за виртуален секс

9.3%

16.3%

74.5%

100%

Опасно ли е или не е опасно, според вас, да се съобщава на непознати хора в Интернет лична информация, като например домашен адрес или телефонен номер?

По-скоро да

86.3%

По-скоро не

10.9%

Не мога да преценя

2.9%

общо

100%

Опасно ли е или не е опасно, според вас, да се срещате с хора, с които сте се запознали в Интернет?

По-скоро да

69.2%

По-скоро не

21.5%

Не мога да преценя

9.3%

общо

100%

Има ли поставени филтри за родителски контрол на:

Да

Не

Не знам

общо

Домашния ви компютър

7.4%

79.6%

13.0%

100%

Компютрите в училище

22.1%

22.3%

55.6%

100%

Компютрите в Интернет клуба, който посещавате най-често

10.0%

25.9%

64.1%

100%

Вируси

41.3%

Контактите с непознати хора (сексуални покани, педофили, опасни типове, извратени, изнудвачи )

12.4%

Да си дадеш личните данни или да ти ги открият (домашен адрес и телефон)

6.4%

Насилие и заплахи

3.1%

Порнографски материали (въвличане в порнографски продукции – детска порнография)

2.6%

Кражба на информация и файлове (разбиване на пароли на email и др.)

2.0%

Кражба на пари (от онлайн разплащане с кредитни карти)

1.6%

Пристрастяване към компютъра (отчуждение от реалния живот , загуба на прекалено много време, увреждане на зрението)

1.5%

Хакери

1.3%

Спам, верижни писма

1.3%

Предложения за наркотици/разпространение

1.1%

Отвличане за органи

0.5%

Подигравки и обиди

0.5%

Секти – покани за участие

0.4%

Загуба на акаунт на онлайн игра

0.3%

Пиратството

0.1%

Всичко в Интернет е опасно

0.3%

Нищо не представлява опасност за мен в Интернет

30.8%

Не знам

2.4%

Запознати ли сте с опасности, свързани с ползването на Интернет

Да

92.9%

Не

7.1%

общо

100%

Запознати ли сте с препоръки за безопасност при контакти в Интернет

Да

86.6%

Не

13.4%

общо

100%

въпросът е задаван само на отговорилите, че са запознати с препоръките за безопасност при контакти в Интернет

Откъде се информирате за препоръките за безопасност при контакти в Интернет?

От приятели

55.2%

От родителите ми

54.6%

От училище

49.3%

От Интернет

40.0%

От телевизията

36.7%

От специализирани брошури и листовки

10.1%

От пресата (вестници, списания)

6.6%

От радиото

1.4%

Имате ли вкъщи самостоятелна стая

Да

75.3%

Не

24.7%

общо

100%

Имате ли вкъщи личен компютър

Да

76.7%

Не

23.3%

общо

100%

Вкъщи постоянно живея с:

Майка

95.8%

Баща

87.9%

Брат

31.1%

Сестра

30.2%

Баба

18.1%

Дядо

10.4%

Други роднини

4.0%

Моля, запишете някои от псевдонимите (никнейм), с които се представяте при общуване с други хора в Интернет:

Лични имена или производни от тях

29.6%

Имена на герои от компютърни игри или филми

17.6%

Псевдоними, съдържащи сексуален контекст

10.8%

Псевдоними, свързани с насилие или агресия

3.0%

Други псевдоними

26.9%

Имена на животни

0.8%

Отказ

11.4%

общо

100%

РЕТРОСПЕКЦИЯ
март 2006 г. – март 2009 г.

Колко често ползвате Интернет?

март 2006

март 2009

Всеки ден

63.4%

90.6%

Няколко пъти в седмицата

26.6%

8.4%

Няколко пъти в месеца

7.8%

0.9%

Веднъж месечно

2.2%

0.1%

Общо

100%

100%

Колко често ползвате Интернет на всяко едно от следните места:

Често

Рядко

Никога

Общо

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

Вкъщи

54.8%

93.3%

6.4%

4.0%

38.9%

2.8%

100%

В училище

8.1%

5.3%

31.1%

57.3%

60.8%

37.5%

100%

В Интернет-кафе/клуб

53.9%

12.4%

28.3%

37.3%

17.9%

50.4%

100%

На гости при приятел/приятелка

3.5%

18.6%

8.6%

53.3%

87.9%

28.1%

100%

Приблизително колко време обикновено прекарвате в Интернет:
(средно)

март
2006

март
2009

През делничните дни в учебно време

2 ч. и 40 мин.

3 ч. и 35 мин.

През почивните дни в учебно време

3 ч. и 38 мин

5 ч. и 08 мин.

През ваканциите

4 ч. и 34 мин

6 ч. и 00 мин.

март 2006

Кое от изброените по-долу неща правите, когато сте в Интернет?

Общувам с други хора онлайн (чат, форуми и др.)

82.9%

Играя онлайн игри

75.5%

Ползвам електронна поща (е-mail)

72.8%

Свалям музика, филми, игри и програми

71.6%

Търся информация, която не е свързана с училище

56.8%

Търся информация, свързана с училище

50.6%

Сърфирам

38.1%

Обучавам се по Интернет (курсове, регистрация за изпити и др.)

4.6%

Пазарувам онлайн

2.0%

март 2009

Кое от изброените по-долу неща правите, когато сте в Интернет?

Да

Не

Общо

Играя онлайн игри

81.9%

18.1%

100%

Свалям музика, филми, игри и програми

97.5%

2.5%

100%

Търся информация, която не е свързана с училище

90.9%

9.1%

100%

Търся информация, свързана с училище

86.7%

13.3%

100%

Обучавам се по Интернет (курсове, регистрация за изпити и др.)

17.9%

82.1%

100%

Ползвам електронна поща (е-mail)

87.6%

12.4%

100%

Сърфирам

91.1%

8.9%

100%

Пазарувам онлайн

16.9%

83.1%

100%

Общувам с други хора онлайн (чрез Skype, ICQ, форуми, блогове и др.)

98.2%

1.8%

100%

Как обикновено общувате с други хора чрез Интернет?

март 2006

март 2009

Само чрез текстови съобщения

96.2%

97,9%

С гласова връзка

25.7%

81,1%

С гласова и видео връзка

5.2%

60,2%

Когато общувате с други хора в Интернет колко често:

често

рядко

никога

общо

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

Се представяте за по-голям/по-голяма, отколкото сте

20.7%

12.0%

22.4%

23.5%

56.9%

64.5%

100%

Се представяте за по-малък/по-малка, отколкото сте

2.3%

1.0%

5.3%

3.1%

92.4%

95.9%

100%

Се представяте за човек от другия пол

2.2%

0.8%

4.4%

5.6%

93.4%

93.6%

100%

Се представяте за жител на друг квартал или град

3.5%

8.8%

8.9%

23.4%

87.6%

67.9%

100%

Си измисляте интереси/хоби различни от истинските

4.8%

4.0%

14.8%

12.0%

80.4%

84.0%

100%

Се представяте с друго име ( не с вашето истинско)

5.4%

17.1%

12.3%

24.9%

82.3%

58.0%

100%

Колко често през последната година ви се е случвало:

Често

Рядко

Никога

общо

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

март
2006

март
2009

Да дадете телефонния си номер на хора, с които сте се запознали в Интернет

7.5%

6.1%

25.0%

22.1%

67.4%

71.8%

100%

Да дадете домашния си адрес на хора, с които сте се запознали в Интернет

0.9%

0.1%

5.2%

5.4%

93.9%

94.5%

100%

Да дадете своя e-mail на човек, с които сте се запознали в Интернет

41.0%

16.6%

28.6%

36.4%

30.4%

47.0%

100%

Да покажете своя снимка или видео на хора, с които сте се запознали в Интернет

20.2%

42.4%

14.8%

31.0%

65.0%

26.6%

100%

Да се срещнете с човек, с когото сте се запознали в Интернет

10.5%

11.3%

27.7%

34.0%

61.8%

54.8%

100%

март 2006

Колко време след като се запознахте в Интернет, осъществихте следващата стъпка в общуването си?

Веднага след запознанството ни

След няколко разговора (до десет)

След няколко седмици

След няколко месеца

След по-дълъг период на общуване

Общо

Дадох своя e-mail на човек, с който се запознах в Интернет

36.5%

40.6%

18.3%

2.9%

1.7%

100%

Дадох телефонния си номер на човек, с който се запознах в Интернет

15.7%

42.6%

35.2%

4.3%

2.2%

100%

Дадох домашния си адрес на човек, с който се запознах в Интернет

21.9%

28.1%

32.8%

7.8%

9.4%

100%

Показах своя фотография на човек, с който се запознах в Интернет

37.6%

44.3%

14.1%

2.4%

1.6%

100%

Срещнах се с човек, с който се запознах в Интернет

5.6%

42.9%

35.9%

7.0%

8.6%

100%

март 2009

Обикновено колко време, след като се запознаете с някого в Интернет, правите всяко едно от изброеното по-долу:

При първото ни общуване (същия ден)

След няколко дни (между 2 и 7 дни)

След няколко седмици (между 2 и 3 седмици)

След месец и повече

Никога

Общо

Казвате му истинското си име/имена

57.6%

16.8%

8.4%

4.5%

12.8%

100%

Давате му e-mail адреса си

14.4%

16.9%

19.0%

7.5%

42.3%

100%

Давате му телефонния си номер

3.3%

10.5%

13.0%

9.0%

64.3%

100%

Давате му домашния си адрес

0.1%

1.3%

7.5%

4.0%

87.1%

100%

Показвате му своя фотография/видео

36.1%

21.1%

9.5%

7.1%

26.1%

100%

Срещате се с него/нея

1.0%

8.9%

14.9%

20.5%

54.8%

100%

С кого обикновено отивате на среща с човек, с когото сте се запознали в Интернет?

март 2006

март 2009

Сам

27.0%

19.3%

С брат/сестра

1.0%

0.9%

С приятел/приятелка

33.9%

27.4%

Със съученик/съученичка

4.1%

2.3%

Друго

0.6%

0.9

Не ходя на такива срещи

33.3%

49.1%

Общо

100%

100%

март 2006

Случвало ли ви се е човекът, с когото сте се запознали от Интернет и с когото сте се срещнали:

Да

Не

Общо

да се е оказал по-млад, отколкото ви се е представял в Интернет

25.4%

74.6%

100%

да се е оказал по-възрастен, отколкото ви се е представял в Интернет

21.2%

78.8%

100%

да се е оказал с пол, различен от този, за който ви се е представял в Интернет

5.1%

94.9%

100%

март 2009

Случвало ли ви се е някой от хората, с когото сте се запознали в Интернет и с когото сте се срещали:

Да

Не

Общо

да се е оказал по-млад, отколкото ви се е представил в Интернет

21.5%

78.5%

100%

да се е оказал по-възрастен, отколкото ви се е представил в Интернет

21.8%

78.2%

100%

да се е оказал с пол, различен от този, за който ви се е представил в Интернет

6.2%

93.8%

100%

да е имал лоши намерения към вас

10.5%

89.6%

100%

март 2006

Споделихте ли с някого за срещата и впечатленията си от нея?

С приятел/приятелка

78,8%

С майка ми

15,0%

С брат /сестра

8,8%

С баща ми

4,7%

С друг

3,2%

Не споделих с никого

15,0%

март 2009

С кого обикновено споделяте за срещите си с хора, с които сте се запознали в Интернет?

С приятел / приятелка

87.3%

С майка ми

17.1%

С брат / сестра

10.6%

С баща ми

5.7%

С други роднини

3.1%

Не споделям с никого

7.2%

Случвало ли ви се е през последната година някой настойчиво и против вашата воля да се опитва да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н.?

март 2006

март 2009

Често

12.2%

17.0%

Рядко

20.2%

23.8%

Никога

67.6%

59.1%

Общо

100%

100%

март 2006

Когато някой настойчиво и против вашата воля се е опитвал да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н., случвало ли ви се е:

Да

Не

Общо

Да е искал да разговаряте на теми, свързани със секс

52.6%

47.4%

100%

Да ви е уговарял да се срещнете

69.2%

30.8%

100%

Да ви е търсил по телефон, e-mail, чат и други начини (в училище, на домашен адрес)

55.5%

44.5%

100%

Да ви е искал снимка

80.2%

19.8%

100%

Да е искал да ви подари нещо

12.5%

87.5%

100%

Да ви е изпращал порнографски материали (с голи хора или с хора, които правят секс)

18.7%

81.3%

100%

Да ви е искал ваши лични данни, като например телефонен номер или домашен адрес

72.3%

27.7%

100%

март 2009

Когато някой настойчиво и против вашата воля се е опитвал да разговаря с вас в Skype, ICQ и т.н., случвало ли ви се е:

Да

Не

Общо

да е искал да разговаряте на теми, свързани със секс

67.6%

32.4%

100%

да ви е уговарял да се срещнете

75.9%

24.1%

100%

да ви е искал ваши лични данни, като например телефонен номер или домашен адрес

73.7%

26.3%

100%

да ви е искал снимка

88.4%

11.6%

100%

да е искал да ви подари нещо

15.1%

84.9%

100%

да ви е изпращал порнографски материали (с голи хора или с хора, които правят секс)

37.7%

62.4%

100%

При работа в Интернет попадате ли на:

Често

Рядко

Никога

Общо

март 2006

март 2009

март 2006

март 2009

март 2006

март 2009

Верижни писма или спам

15.4%

62.4%

14.7%

16.9%

69.9%

20.8%

100%

Обещания за лесна печалба

11.6%

38.5%

11.1%

23.6%

77.3%

37.9%

100%

Покани за срещи от виртуални познати

14.0%

18.8%

11.7%

32.0%

74.3%

49.3%

100%

Информация за разпространение на наркотици

1.6%

4.4%

1.6%

9.8%

96.7%

85.9%

100%

Материали, съдържащи насилие

6.5%

13.1%

7.6%

24.0%

85.9%

62.9%

100%

Материали, враждебни по отношение на етноси и религии

3.5%

7.4%

2.8%

17.0%

93.7%

75.6%

100%

Материали с порнографско съдържание

22.1%

30.9%

17.7%

27.5%

60.2%

41.6%

100%

Покани за виртуален секс

12.3%

9.3%

7.0%

16.3%

80.7%

74.5%

100%

Опасно ли е или не е опасно, според вас, да се съобщава на непознати хора в Интернет лична информация, като например домашен адрес или телефонен номер?

март 2006

март 2009

По-скоро да

76.6%

86.3%

По-скоро не

14.6%

10.9%

Не мога да преценя

8.8%

2.9%

Общо

100%

100%

Опасно ли е или не е опасно, според вас, да се срещате с хора, с които сте се запознали в Интернет?

март 2006

март 2009

По-скоро да

56.4%

69.2%

По-скоро не

30.2%

21.5%

Не мога да преценя

13.4%

9.3%

Общо

100%

100%

Има ли поставени филтри за родителски контрол на:

Да

Не

Не знам

Общо

март 2006

март 2009

март 2006

март 2009

март 2006

март 2009

Домашния ви компютър

14.1%

7.4%

30.7%

79.6%

55.2%

13.0%

100%

Компютрите в училище

10.2%

22.1%

9.8%

22.3%

80.0%

55.6%

100%

Компютрите в Интернет клуба, който посещавате най-често

7.5%

10.0%

9.3%

25.9%

83.2%

64.1%

100%

март 2006

Когато съм в Интернет, най-голяма опасност за мен представлява

Вирусите

32.4%

Доверяването и разкриването на самоличността, запознанствата

11.4%

Насилието и заплахите

3.1%

Порно материалите

2.4%

Попадането на невярна информация

1.5%

Педофилите

1.3%

Запознат съм с опасностите на Интернет и за това не се притеснявам

1.3%

Предлагането и разпространението на наркотици

1.1%

Неприличните сексуални предложения

0.8%

Хакерите

0.6%

Психическият тормоз – някой настойчиво да ми иска лични данни

0.6%

Да си повредя очите

0.5%

Неусетното изтичане на времето

0.5%

Няма опасност, ако сам не си я търсиш

0.4%

Няма такива опасности

26.6%

Не мога да преценя

17.8%

март 2009

Вируси

41.3%

Контактите с непознати хора (сексуални покани, педофили, опасни типове, извратени, изнудвачи )

12.4%

Да си дадеш личните данни или да ти ги открият (домашен адрес и телефон)

6.4%

Насилие и заплахи

3.1%

Порнографски материали (въвличане в порнографски продукции – детска порнография)

2.6%

Кражба на информация и файлове (разбиване на пароли на email и др.)

2.0%

Кражба на пари (от онлайн разплащане с кредитни карти)

1.6%

Пристрастяване към компютъра (отчуждение от реалния живот , загуба на прекалено много време, увреждане на зрението)

1.5%

Хакери

1.3%

Спам, верижни писма

1.3%

Предложения за наркотици/разпространение

1.1%

Отвличане за органи

0.5%

Подигравки и обиди

0.5%

Секти – покани за участие

0.4%

Загуба на акаунт на онлайн игра

0.3%

Пиратството

0.1%

Всичко в Интернет е опасно

0.3%

Нищо не представлява опасност за мен в Интернет

30.8%

Не знам

2.4%

Запознати ли сте с опасности, свързани с ползването на Интернет

март 2006

март 2009

Да

52.2%

92.9%

Не

47.8%

7.1%

Общо

100%

100%

Запознати ли сте с препоръки за безопасност при контакти в Интернет

март 2006

март 2009

Да

41.5%

86.6%

Не

58.5%

13.4%

Общо

100%

100%

Откъде се информирате за препоръките за безопасност при контакти в Интернет?

март 2006

март 2009

От приятели

51.7%

55.2%

От родителите ми

34.4%

54.6%

От училище

45.2%

49.3%

От Интернет

35.1%

40.0%

От телевизията

25.3%

36.7%

От специализирани брошури и листовки

10.1%

От пресата (вестници, списания)

6.5%

6.6%

От радиото

1.8%

1.4%

Имате ли вкъщи личен компютър

март 2006

март 2009

Да

60.1%

76.7%

Не

39.9%

23.3%

Общо

100%

100%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *