Дисбаланси при банки и енергетика ни откри ЕС

Дисбаланси, и то прекомерни, отново ни  отчете ЕК в анализ на икономиката на България. Страната ни остава сред 12-те държави от ЕС, които подлежат на специален мониторинг. В доклада се подчертават слабости в контрола на банките. Банковият сектор е стабилизиран, но наследството от слабия надзор все още не е преодоляно. Все още са нужни действия за отстраняване на слабостите във финансовия сектор, разкрити от стрес тестовете – включително банковия и небанковия надзор, както и пречките при процедурите за несъстоятелност. Без съмнение, на по-късен етап в доклада ще бъдат включени и заключенията от стрес тестовете на застрахователните и презастрахователните дружуества.
Отчита се и висока междуфирмена задлъжнялост, което е сериозен белег за слабостта във икономическите взаимоотношения в страната. Процентът на лошите заеми е двуцифрено число, за разлика от средноевропейското равнище.
Сред държавните предприятия, с най-големи дългове са тези в енергетиката. За пример се дава АЕЦ Белене, заради която се плати неустойка на Русия от над 601 милиона евро или 1,3% от БВП на страната. Пазарът на труда се подобри, но равнището на заетостта продължава да е слабо, а дългосрочната безработица – висока. Сенчестата икономика и недекларирания труд остават на  големи равнища.
Припомня се лошата интеграция на ромите. Повтаря се проблемът със застаряващото население и са цитирани данни на Международната организация по миграцията (МОМ), че 14% от българите живеят извън родината. Приходите на най-богатата част от населението са 7 пъти по-високи спрямо тези на най-бедните слоеве.
Повтаря се и проблемът с корупцията и недоверието към правосъдната система, което спъва инвестициите.
Докладът ще бъде обсъден с правителството, от което се очаква национална програма за реформи, съгласувана с общините и социалните партньори. През пролетта се очаква Комисията да отправи конкретен списък с препоръки към България за решаване на икономическите проблеми.
Миналогодишните препоръки са останали извън вниманието на бившите управляващи и почти нищо от тях не е изпълнени, става ясно от доклада.
За подобряване на реформите са помогнали задължителните условия за усвояване на еврофондовете, както и плана „Юнкер“ за инвестиции. От безвъзмездните пари по програми сме усвоили 33% от общия бюджет до 2020.
От 13-те страни под специален надзор, само Финландия напълно е премахнала чрез реформи икономическите си дисбаланси.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *